Vision

HVERDAG OG FÆLLESSKAB I BEVÆGELSE

Egedal Kommunes vision - på vej mod verdens bedste hverdag.

Folkeoplysningsudvalget

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

Udvalget arbejder for det samlede foreningslivs vilkår og rammer i Egedal og er bindeled og talerør til det politiske niveau.

Billede Folkeoplysningspolitik

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

Understøttelse af udviklingen af folkeoplysende aktiviteter, der appellerer til alle kommunens borgere og øger livskvalitet samt sammenhængskraft.

Handleplan, Model Lavet Til Hjemmeside

HANDLEPLAN FOR IDRÆTS-, KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET

Fokus på forbedret kommunikation, service og samarbejde med foreningslivet.

Dialogmøder

DIALOGMODEL FOR ANLÆGSRAMME

Pilotprojekt i 2023 vedr. forenings- og borgerinddragelse forud for prioritering af anlægsmidler på kultur- og fritidsområdet.

Kunststrategi, Billede Til Hjemmesiden

KUNSTSTRATEGI

Rammer og retning for en pallette af kunst- og kulturprojekter, der understøtter kommunens vision om "hverdag i fællesskab og bevægelse".

Biblioteksstrategi 2020.Forside

BIBLIOTEKSSTRATEGI

Strategien er sigtekorn for bibliotekernes indsats de kommende år, hvor fællesskaber og bevægelse kommer i mange former.

sport gul

UDVIKLINGSPLAN FOR IDRÆTS-, KULTUR- OG FRITIDSFACILITETER

En udviklingsplan med fokus på faciliteter, der understøtter det aktive liv og fællesskaber.

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag  8-14
Tirsdag  10-14
Onsdag  10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12