Gå med metaldetektor
Gå med metaldetektor

Ønsker du at gå med metaldetektor i Egedal?
Det er muligt for dig som borger, at gå med metaldetektor, hvis du er historisk interesseret og vil prøve denne hobby.

Egedal Kommune har derfor stillet to arealer til rådighed, hvis du vil prøve at gå med metaldetektor på jord ejet af Egedal Kommune. Det drejer sig om to områder i Egedal By og Smørum:

  • Egedal By/Maglevad – nord for Dam Holme. Matrikelnummer 4h området øst for bebyggelsen indtil grøften mod nord: ca. 160 x 200 m
  • Dyvelåsen, arealet nord for parcelhuse og ringstien – og syd for Fantasihaven/Kirkevangen. Matrikelnummer 1ca, trekant: ca. 100 x 150 x 100 m.


Du kan ansøge om tilladelse til at afsøge disse områder med metaldetektor, ved at skrive til: rolf.kjaer-hansen@egekom.dk.

Du skal følge alle gældende regler og indberette eventuelle fund til det arkæologiske museum: ROMU, Roskilde Museum og følge anvisninger fra Egedal Kommune. Tilladelsen gælder for et kalenderår og kan ændres.

De valgte områder er tænkt som en mulighed for at komme i gang med metaldetektor, eventuelt med sine børn. Hvis du bliver yderligere interesseret, kan det anbefales, at spørge andre lodsejere om tilladelse til at gå på vedkommendes marker. Man skal altid have ejeren af jordens tilladelse og følge gældende regler.

Du kan læse mere om regler og metaldetektor her:
Slots- og Kulturstyrelsen: https://slks.dk/metaldetektor
ROMU: https://romu.dk/arkaeologi

Del: