Som Besøgsven oplever du nærhed og samvær på tomandshånd med en borger. Du lærer et andet menneske at kende, taler om deres livshistorie, og tager del i deres hverdag.

Samvær og nærvær

Som frivillig er det samværet og nærvær, der er det centrale. Det er op til dig og borgeren, hvad I vil lave sammen. Det kan være alt fra at sidde og høre musik til at nusse med gamle fotografier. Det kan også være gåture ud til hestene, læsning af en god bog, lakering af negle, en tur til bageren eller et kig på film fra borgerens ungdom.

VIDEO: se videoen "Besøgsvenner: Vi giver glæde til hinanden" på YouTubes hjemmeside

Besøgsvennerne organiseres af Ældre Sagen og tilknytter dig én af de tre afdelinger

 • Ældre Sagen Stenløse
  Evelyn Sørensen på 2874 4336
 • Ældre Sagen Ledøje Smørum
  Birgit Nielsen på 4497 4288 eller birgitni@hotmail.com eller
  Eva Petersen på 2674 5202 eller eva.sonny@os.dk
 • Ældre Sagen Ølstykke
  Eva Baden på 20270010 eller 635EVB@aeldresagen-post.dk 

En del af besøgsvennerne kommer uden tilknytning til Ældre Sagen og organiseres direkte under det enkelte plejecenter. Hvis du er interesseret i at være besøgsven kan du kontakte Sundhed og Omsorg tlf. 7259 7400 eller pr. mail: sundhedogomsorg@egekom.dk, som vil hjælpe dig videre.

Du skal gerne kunne være frivillig i mindst et år frem og gerne længere, da kontinuitet er vigtigt, når man skal opbygge relationer til borgerne.

Portræt af et personale og en ældre, der smiler til hinanden
Besøgsven

Kontakt

Sundhed og omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12