For at styrke det frivillige sociale arbejde i Egedal Kommune, bevilliges der årligt § 18-midler til sociale og sundhedsfremmende aktiviteter, hvor den frivillige indsats er afgørende for deres udførelse.

Aktiviteterne skal være målrettet borgere, der har et nedsat funktionsniveau, oplever særlige vanskeligheder i deres liv eller vurderes at tilhøre en socialt udsat samfundsgruppe. Midlerne bevilliges efter § 18 i Lov om Social Service og kaldes § 18 Midler.

 

Sådan søger I støtte

Der kan søges § 18-midler i Egedal Kommune én gang årligt. Ansøgningsfristen er d. 1. oktober for det næstkommende år.

Via ovenstående link, kan ansøgningsskemaet udfyldes. Læs Principper for tildeling af §18-midler til frivilligt socialt arbejde før udfyldelse af ansøgning.

OBS! Hvis man ønsker at orientere sig i ansøgningsskemaets udformning forud for udfyldelse, findes et overblik over ansøgningsskemaet nedenfor under "Dokumenter".

Nedenfor findes budgetskabelon, som udfyldes forud for udfyldelse af ansøgningsskema. Budgettet skal indeholde budgetposter for hver aktivitet, der ansøges §18-midler til. Se evt. eksempel med udfyldt budget for 3 aktiviteter nedenfor.

Hvis der ønskes en kopi af ansøgningsskemaet, tryk da "ÅBN KVITTERING" efter afsendelse af ansøgning, og gem ansøgningsskemaet lokalt på din enhed.

 

Eksempler på aktiviteter for sårbåre og socialt udsatte borgere I kan søge støtte til:

  • Besøgs- og telefontjenester
  • Ledsagerordninger på frivillig basis
  • Aktiviteter der fremmer en sund livsstil og god trivsel
  • Selvhjælpsgrupper
  • Sociale caféer f.eks. på krisecentre, væresteder eller patientforeninger
  • Aktiviteter der giver oplevelser til udsatte børn og unge

 

Har I spørgsmål

Har I flere spørgsmål kan I kontakte Sundhed og Omsorg på paragraf18@egekom.dk

 

Tildeling af midler til brug i 2023

Oversigtsdokument 2023

Kontakt

Sundhed og omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12