Byrådet godkendte i juni 2022 ny handleplan for idræts-, kultur- og fritidsområdet i Egedal Kommune. Hensigten med handleplanen er, at styrke samarbejdet mellem kommune og det lokale foreningsliv for at sikre de bedst mulige rammer for Egedal-borgernes fritidsliv. 

Som det fremgår af handleplanen ønsker foreningerne bedre kommunikation mellem administrationen og foreningerne. På den baggrund har administrationen i Kultur og Fritid udarbejdet et årshjul med henblik på at skabe et samlet overblik for foreningerne og sikre en god proces i forhold til ansøgningsfrister, budgetter etc.

Årshjul Solstrålediagram

Datoer og uddybende informationer for 2023


Møde i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget (KFEU):

 • 5. januar 2023
 • 2. februar 2023
 • 2. marts 2023
 • 13. april 2023
 • 4. maj 2023
 • 8. juni 2023
 • 10. august 2023
 • 7. september 2023
 • 5. oktober 2023
 • 9. november 2023
 • 7. december 2023


Møde i Folkeoplysningsudvalget (FOU):

 • 20. april 2023
 • 15. juni 2023
 • 14. september 2023
 • 23. november 2023


Møde i Kunstrådet:

 • 28. marts 2023
 • 27. juni 2023
 • 26. september 2023


Booking:

 • Sæson (sommer) søges i perioden d. 1. september - 1. oktober
 • Sæson (hovedsæson) søges i perioden d. 1. januar - 1. februar
 • Enkeltstående bookinger kan søges hele året
 • Markeds-, fest- og cirkuspladser kan søges hele året


Feriesjov:

 • Uge 7 (Vinterferien)
 • Uge 26-31 (Sommerferien)
 • Uge 42 (Efterårsferien)


Frister tilskud:

 • Lokaletilskud (drift) søges i perioden d. 1. januar - d. 1. april
 • Lokaletilskud (hytter/ lejrture) kan søges hele året
 • Aktivitetstilskud kan søges i perioden d. 1. januar - d. 1. februar
 • Tilskud til træner- og lederuddannelse søges hele året
 • Tilskud til voksenundervisning: Afregning af tilskud fra foregående regnskabsår (ATFR), søges i perioden d. 1. januar - d. 1. april
 • Tilskud til voksenundervisning: Undervisningstilskud søges i perioden d. 1. januar - d. 1. oktober


Frister for puljer:

 • Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets pulje til projekter og arrangementer søges inden d. 15. januar, d. 15. april eller d. 15. august
 • Frivillighedspuljen søges inden d. 15. marts eller d. 15. september
 • Pulje til Åben Skole forløb kan lægges ind hele året
 • Pulje til fritidspas: Kontingent- og aktivitetsbetaling for den kommende vintersæson søges senest d. 5. september
 • Pulje til fritidspas: Tilskud til konkurrencer, rejseaktivitet og særligt udstyr kan søges hele året
 • Erhvervspulje kan søges hele året


Budgetopfølgning:

 • 1. budgetopfølgning - Behandling af Byrådet d. 26. april 2023
 • 2. budgetopfølgning - Behandling af Byrådet d. 27. september 2023
 • 3. Budgetopfølgning - Behandling af Byrådet d. 20. december 2023

 

Se i øvrigt mere om, hvad du kan opleve i kommunen på Oplev Egedal | Egedal Kommune.

Del: