Erklæring om indhentelse af børneattest

For at kunne søge tilskud og/eller booke lokaler i Egedal Kommune skal alle foreninger afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, når det er påkrævet. Det vil sige, når foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med eller færdes fast blandt børn under 15 år, og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, jf. Folkeoplysningsloven og Børneattestloven.

Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller beskæftiger personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år, eller færdes fast blandt børn under 15 år. Erklæringen går i dette tilfælde således alene på, at foreningen er indforstået med, at der skal indhentes børneattester, såfremt foreningens aktiviteter ændres således at dette vil være påkrævet i henhold til Folkeoplysningsloven og Børneattestloven.

Erklæringen om børneattester accepteres i Egedal Kommunes booking- og tilskudsportal mindst en gang årligt.

Erklæringen er en forudsætning for, at foreningen kan modtage kommunale tilskud eller få anvist kommunale lokaler og anlæg. Såfremt foreningen ikke overholder kravet om børneattester, kan foreningen ikke modtage tilskud og vil blive frataget anviste lokaler.

Bemærk at foreninger ikke skal indsende selve børneattesterne til Egedal Kommune. Men foreningen skal mindst en gang årligt acceptere erklæring om børneattester i Egedal Kommunes booking- og tilskudsportal.

 

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag  8-14
Tirsdag  10-14
Onsdag  10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12