Årets Nytænkningspris

Egedal Kommune sætter stor pris på den betydelige frivillige indsats, som foreningslivet og den enkelte borger i Egedal yder. Der er derfor mulighed for at indstille en særlig aktiv frivillig til hædring. Alle borgere og foreninger i Egedal Kommune er indstillingsberettigede. 

Prismodtager skal være bosiddende i Egedal Kommune, eller være hjemmehørende i en forening i Egedal Kommune, og prismodtager skal være minimum 18 år.

Prisen uddeles af Kultur, Fritids- og Erhvervsudvalget.


Kender du/I den person, der gør en kæmpe forskel for fritidslivet i Egedal Kommune? Det er nu, I skal beskrive, hvad der gør, at jeres kandidat er den rette modtager af prisen 'Årets Nytænkningspris'.

Det kan være en person:

  • Der er gjort noget særligt for borgerne, og dermed medvirket til at gøre Egedal til et godt sted at bo.
  • Der har et særligt drive, taget initiativer og virket som igangsætter i foreningslivet.
  • Der har ydet en bemærkelsesværdigt indsats på kultur- og fritidsområdet.
  • Der har udvist mod eller nytænkning.
  • Der inspirerer og motiverer andre til at gøre en forskel.

Læs mere om reglerne for indstilling nederst på siden, her finder du også selve indstillingsskemaet. Hvis I tidligere har indstillet kandidat, som ikke modtog prisen så forsøg endelig igen. At de ikke fik prisen er kun et udtryk for, at der hvert år er flere værdige modtagere som Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget kan vælge imellem, men der er kun én der kan få prisen.

Sidste frist er fredag den 22. september 2023.

Alle indstillinger, der er indsendt rettidigt, forelægges Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget, som beslutter årets vinder af prisen.

Frivillige hænder

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag  8-14
Tirsdag  10-14
Onsdag  10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12