I Foreningskalenderen kan man se:

  • Workshops: Administrationen har i 2024 planlagt tre workshops fordelt på året. Disse skal ses som inspirationsworkshops for de foreninger, der har lyst til og eventuelt brug for nye inputs. Hver workshop har sit eget tema, som der vil blive arbejdet med. Disse er: Økonomi, Fundraising og Sociale Medier.
  • Åbent hus: Åbent hus er foreningernes faste mulighed for at komme op på rådhuset og få hjælp af en medarbejder i Kultur og Fritid. Åbent hus foregår hver sidste torsdag i måneden fra kl. 15.30-17.30 (undtaget i juli).
  • Frist for sæsonbooking er den 1. februar 2024.
  • Frist for input til årets SommerSjov er den 1. marts 2024. Her har foreningerne mulighed for at tilbyde kommunens børn og unge nogle sjove og interessante oplevelser i sommerferien, samtid med at de kan promovere deres egen forenings spændende aktiviteter. I 2024 er det i ugerne 26-31.
  • Fristen for erklæring af børneattest er den 5. marts 2024.
  • Fejring af frivilligheden er den 7. september 2024.

Foreningskalenderen vil løbende blive opdateret med relevante frister og vigtige datoer.

Del: