Hvad er foreningsklippekortet?

Foreningsklippekortet er et fysisk klippekort, som kan uddeles til tilflyttere og andre borgere i Egedal Kommune. Klippekortet giver adgang til 5 foreningsbesøg, som kortets ejer vælger ud fra en liste af tilmeldte foreninger, der findes på kommunens hjemmeside.

Med foreningsklippekortet i hånden kan man booke et besøg hos en forening, hvor man kan prøve noget af det, man laver som medlem af foreningen. 

Foreningsklippekortet er udviklet af Kultur & Fritid samt Egedal Kommunes Sundhedsteam som en del af projektet, "Kulturens Rige", som er faciliteret af SundBy-netværket. 

 

Hvad kræver det at være med i ordningen

Alle foreninger i Egedal Kommune kan tilmelde sig ordningen. Det kræver blot at I er interesserede i at få flere medlemmer, samt at I kan tage imod besøgende i jeres forening.

Det er ikke et krav at jeres forening kan tage imod besøgende hele året, så I kan godt tilmelde jer, selvom det kun er aktuelt for jer få måneder om året. 

 

Hvordan kommer man med i ordningen?

Hvis din forening har lyst til at være med i ordningen, så send en mail til foreningsklippekort@egekom.dk, med oplysninger om

  • Jeres foreningsnavn, beliggenhed, målgruppe mv.
  • Hvilken type aktivitet, man kan lave hos jer, hvis man har et foreningsklippekort. Aktiviteten skal gerne give interesserede lyst til at melde sig ind i jeres forening. Det er også afgørende at aktiviteten kan afrundes på et enkelt besøg.
  • Navn og kontaktinfo på den person i foreningen, som interesserede kan kontakte for at aftale et besøg.

Når I har sendt mailen til os, kontakter vi jer for en snak om ordningen, så I kommer ordentligt igang. 

Inden vi kontakter jer, kan I med fordel tænke over følgende:

  • Hvilke aktiviteter hos jer kan give en gæst lyst til at blive medlem af jeres forening? Hvad viser bedst sjoveste/bedste ved jeres forening?
  • Er der særlige perioder. hvor det er sjovest/nemmest at være med? Eller hvor I helst vil tage imod nye medlemmer? I må gerne have tidspunktet hvor klippekortet kan anvendes og tidspunkter, hvor det ikke kan.
  • I kan med fordel tænke over, at der under besøget skal være aktiviteter, hvor man praktisk/fysisk er med til at løse en opgave/deltager i foreningens aktivitet (så det ikke blot er rundvisning fx).

 

Hvordan kommer foreningsklippekortet til at fungere i praksis?

Egedal Kommune uddeler foreningsklippekort til relevante borgere - der kan fx være tale om tilflyttere eller borgere, der har svært ved at komme igang i foreningslivet. Der kan max uddeles ét foreningsklippekort pr. person. 

Når man har fået et foreningsklippekort, går man ind på egedalkommune.dk/foreningsklippekort. Her kan man se hvilke foreninger, man kan besøge med sit klippekort, hvad man kan lave der, og hvem i den enkelte forening, man kan kontakte for at lave en aftale.
Klippekortsholderen kontakter selv de relevante foreninger og aftaler et besøg. Når besøget er slut, laves der er fysisk klip i klippekortet. Her kan der også oplyses om muligheden for at blive medlem af forening mv. 

Regler

  • Der må maximalt udstedes ét klippekort pr. person.
  • Der må ikke opkræves deltagerbetaling fra gæster med et foreningsklippekort.

Har du spørgsmål el. lign. kan de sendes til foreningsklippekort@egekom.dk.

 

Musik

Søg tilskud til aktiviteter i Egedal Musik- og Kulturskole

Musikskolens elever kan søge støtte til fx. undervisning i musikskolen eller køb af instrument, læs mere her

Fritidspas

Søg om fritidspas

Mulighed for tilskud til børn og unges fritidsaktiviteter.

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag  8-14
Tirsdag  10-14
Onsdag  10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: