Hvad er foreningsklippekortet?

Foreningsklippekortet er et fysisk klippekort, som uddeles til tilflyttere og andre borgere i Egedal Kommune. Klippekortet giver adgang til 5 foreningsbesøg, som kortets ejer vælger ud fra en liste af tilmeldte foreninger, der findes på kommunens hjemmeside.

Med foreningsklippekortet i hånden kan man booke et besøg hos en forening, hvor man kan prøve noget af det, man laver som medlem af foreningen. 

Foreningsklippekortet er udviklet af Kultur & Fritid samt Egedal Kommunes Sundhedsteam som en del af projektet, "Kulturens Rige", som er faciliteret af SundBy-netværket.

Hvordan fungerer foreningsklippekortet i praksis?

Egedal Kommune uddeler foreningsklippekort til relevante borgere - der kan fx være tale om tilflyttere eller borgere, der har svært ved at komme igang i foreningslivet. Der kan max uddeles ét foreningsklippekort pr. person. 

Når man har fået et foreningsklippekort, går man ind på egedalkommune.dk/foreningsklippekort. Her kan man se hvilke foreninger, man kan besøge med sit klippekort, hvad man kan lave der, og hvem i den enkelte forening, man kan kontakte for at lave en aftale.
Klippekortsholderen kontakter selv de relevante foreninger og aftaler et besøg. Når besøget er slut, laves der er fysisk klip i klippekortet. Her kan der også oplyses om muligheden for at blive medlem af forening mv. 

Hvad kræver det af en forening for at kunne være med i ordningen?

Alle foreninger i Egedal Kommune kan tilmelde sig ordningen. Det kræver blot at I er interesserede i at få flere medlemmer, samt at I kan tage imod besøgende i jeres forening.

Det er ikke et krav at en forening kan tage imod besøgende hele året, så man kan godt tilmelde sin forening, selvom det kun er muligt at besøge jer få måneder om året. 

Hvordan tilmelder man sig? 

Hvis din forening har lyst til at være med i ordningen, så send en mail til foreningsklippekort@egekom.dk med oplysninger om

* Jeres foreningsnavn, beliggenhed, målgruppe mv.
* Hvilken type aktivitet, man kan lave hos jer, hvis man har et foreningsklippekort. Aktiviteten skal gerne give interesserede lyst til at melde sig ind i jeres forening. Det er også afgørende at aktiviteten kan afrundes på et enkelt besøg.
* Navn og kontaktinfo på den person i foreningen, som interesserede kan kontakte for at aftale et besøg.

Når I har sendt mailen til os, kontakter vi jer for en snak om ordningen, så I kommer ordentligt igang. 

Inden vi kontakter jer, kan I med fordel tænke over følgende:

Hvilke aktiviteter hos jer kan give en gæst lyst til at blive medlem af jeres forening? Hvad viser bedst sjoveste/bedste ved jeres forening?
Er der særlige perioder. hvor det er sjovest/nemmest at være med? Eller hvor I helst vil tage imod nye medlemmer? I må gerne have tidspunktet hvor klippekortet kan anvendes og tidspunkter, hvor det ikke kan.
I kan med fordel tænke over, at der under besøget skal være aktiviteter, hvor man praktisk/fysisk er med til at løse en opgave/deltager i foreningens aktivitet (så det ikke blot er rundvisning fx).

Regler

* Der må maximalt udstedes ét klippekort pr. person.
* Der må ikke opkræves deltagerbetaling fra gæster med et foreningsklippekort.
* Der må som udgangspunkt kun bruges ét klip i hver forening, med mindre andet er angivet i foreningsbeskrivelsen her på siden.

Har du spørgsmål el. lign. kan de sendes til foreningsklippekort@egekom.dk.

 

Del: