Haagerup til foreningsmøde

Borgmester Vicky Holst Rasmussen og formand for Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup inviterede i foråret 2022 alle foreninger til en dialog om et styrket samarbejde, fordi Egedal lå lavt ranggeret i Danmarks Idrætsforbunds (DIF) seneste analyse af kommunernes prioriteringer på det idrætspolitiske område. Formålet med dialogen var, at udarbejde en handleplan for styrket samarbejde på idræts-, kultur- og fritidsområdet formuleret af alle jer foreninger og kommunen i fællesskab.

Handleplanen står på skuldrene af den udviklingsplan for idræts- kultur- og fritidsfaciliteter, som det tidligere byråd godkendte i februar 2021. Handleplanen er en mere konkret og praktisk plan, der sætter rammerne for de kommende års arbejde. Arbejdet med handleplanen er godt i gang. Der arbejdes blandt andet med implementering af et nyt bookingsystem, en dialogmodel forud for prioritering af anlægsmidler samt nedsættelse af et nyt Folkeoplysningsudvalg med bred repræsentation.

Derudover er den daglige kommunikation med medarbejderne på anlæggene, og på rådhuset, i fokus, ligesom bedre overblik over tværgående kommunale puljer har været et ønske.

På kommunens hjemmeside kan du nu under overskriften ”Hjælp til foreninger” finde samlet information om kommunens understøttelse af foreningslivet, herunder også kontaktinformation til det administrative team i kultur- og fritid.
Handleplanen løber frem til 2024 og du vil på denne side løbende kunne følge med i status på nye igangsatte aktiviteter. Derudover vil borgere og frivillige mindst en gang årligt få en mere overordnet status på fremdriften i handleplanens mange aktiviteter. Det sker blandt via årlige foreningsmøder, som også er et af handleplanens indsatsområder.

 

Del: