I foreningsregistret fremgår navnet på foreningen, kontaktoplysninger på foreningen, foreningens aktiviteter samt foreningskategori.

I registret er foreningerne opdelt i følgende foreningskategorier:

  • Aftenskoler
  • Børne- og ungdomsforeninger inkl. Spejdergrupper
  • Fritids- og hobbyprægede foreninger
  • Grundejer-, bolig- og antenneforening
  • Idrætsforeninger
  • Kulturforeninger/ kulturelle foreninger
  • Lokalafdeling af landsdækkende organisation og Sociale- og humanitære organisationer (§ 18)
  • Politiske foreninger
  • Råd, nævn og udvalg
  • Øvrige foreninger
Del: