Godkendelse af foreninger

Foreninger, som godkendes ifølge folkeoplysningsloven, er:

 • Foreninger der tilbyder frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde.
 • Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler).

Med ordet "folkeoplysende" mener vi foreninger, der tilbyder idræt og andre fritidsaktiviteter til byens borgere. Foreningen skal være demokratisk, hvor medlemmerne er med til at bestemme.

Grundejerforeninger, andelsboligforeninger og lignende kan ikke godkendes som folkeoplysende foreninger. Egedal Kommune udlåner dog lokaler i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger.

Sådan ansøger du:

Ønsker I at oprette, og blive godkendt som en frivillig, folkeoplysende forening i Egedal Kommune, skal I opfylde følgende:

 • Foreningen skal have en bestyrelse
 • Foreningen skal være hjemmehørende i kommunen
 • Foreningen skal have et sæt vedtægter

Ansøg om at blive en godkendt forening i selvbetjeningsboksen øverst. I boksen med link og dokumenter kan du læse om, hvilke krav foreningen skal opfylde. Her ligger også en skabelon til godkendte vedtægter, som kan udfyldes.

Det er et krav, at foreningens vedtægt indeholder oplysninger om:

 1. Foreningens formål
 2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 4. Foreningens hjemsted
 5. Betingelser for medlemskab
 6. Tegningsret for foreningen
 7. Procedure for vedtægtsændringer
 8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Derudover skal dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens rengskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Eventuelt

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000