I henhold til folkeoplysningsloven skal kommunen offentliggøre:
•De regnskaber en forening aflægger for tilskud modtaget efter folkeoplysningsloven.
•En fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.
•En fortegnelse over foreninger, der ikke overholder loven eller regler fastsat i medfør heraf

Se nedenfor fortegnelse over foreninger som modtager tilskud eller anvises lokale

Del: