Paraplyorganisationerne i Egedal Kommune er med til at styrke samarbejdet mellem foreningslivet og kommunen.

 

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd - BUS

Spejderne i kommunen har en paraplyorganisation, der kaldes BUS - Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Egedal - som er kommunens samarbejdspartner i spejderrelaterede opgaveløsninger.

Medlemmerne er følgende:

 • KFUM spejderne i Egedal
 • De Grønne Pigespejdere i Ølstykke
 • Det Danske Spejderkorps grupper i Ganløse, Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke
 • FDFs kredse i Ledøje-Smørum, Stenløse-Veksø og Ølstykke
 • DUI-LEG og VIRKE

Ovennævnte grupper tilbyder alle aktiviteter i lokalområdet. Der er ca. 700 spejdere og FDFere i Egedal Kommune.

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd ønsker at arbejde for fortsat aktive børn og unge i kommunen gennem et attraktivt fritidsliv.

Ønsker du yderligere information kan formanden for BUS Egedal, Leif Tomasson, kontaktes på telefon 4717 4477.

 

Egedal Idrætsfællesskab - EIF

Idrætten i kommunen har en paraplyorganisation, der kaldes EIF - Egedal Idrætsfællesskab - og er kommunens samarbejdspartner i idrætsrelaterede opgaveløsninger. EIF repræsenterer Egedal Kommunes 57 idrætsforeninger.

Egedal Idrætsfællesskab er sammensat af repræsentanter fra henholdsvis Ledøje-Smørum Idrætsforening, Stenløse Idrætssammenslutning og Ølstykke Idræts Union og arbejder blandt andet for at fremme idrætslivet i Egedal Kommune samt med at skabe de bedst mulige forhold for foreningerne.

Læs mere på EIFs hjemmeside: www.egedal-if.dk

 

Egedal Kulturelle Samråd - EKS

Egedal Kulturelle Samråd repræsenterer de kulturelle voksenforeninger i Egedal Kommune og er kommunens samarbejdspartner i kulturelt relaterede opgaveløsninger.

EKS 5 bestyrelsesmedlemmer vælges årligt på EKS' ordinære generalforsamling af og blandt paraplyorganisationens medlemmer. EKS tilstræber en sammensætning af bestyrelsen, der geografisk dækker hele Egedal Kommune.

Læs mere på EKSs hjemmeside: www.egedalks.dk

Ønsker du yderligere information, kan du kontakte formand Susan Kielstrup på bjasus@oncable.dk

Vedtægter for EKS

 

Aftenskolerne

Aftenskolerne i kommunen har en paraplyorganisation og er kommunens samarbejdspartner i aftenskolerelaterede opgaveløsninger. Aftenskolerne repræsenterer Egedal Kommunes 8 aftenskoler og arbejder blandt andet for at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for aftenskolevirksomhed i Egedal Kommune.

Aftenskolerne repræsenterer følgende:

 • AOF Egedal
 • APA
 • FOF Egedal
 • Gigtskolen
 • LOF Egedal
 • Patchwork Egedal
 • Ølstykke og Omegns Folkedanserforening
 • Ølstykke Musikaftenskole

Ønsker du yderligere information kan aftenskolekoordinator Kim Røgen kontaktes på telefon 4040 0903.

 

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag  8-14
Tirsdag  10-14
Onsdag  10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12 - Kun telefonisk henvendelse