Værd at vide om Frivillighedspuljen
 • Formålet med frivillighedspuljen

  Formålet med frivillighedspuljen, er at støtte aktiviteter, som fremmer nye samarbejder og styrker fællesskabet og det frivillige engagement til gavn for lokalsamfundet.

  Formålet understøtter Egedal Kommunes vision, om hverdag og fællesskab i bevægelse.

 • Puljens størrelse og hvornår kan du søge?

  Frivillighedspuljens samlede beløb er i alt på 100.000 kr. årligt.

  Det vil sige, at du kan søge fra en pulje på 50.000 kr. to gange om året. 

  Hvornår kan du søge?

  Der er to årlige ansøgningsrunder den 15. marts og den 15. september.

   

 • Hvem kan søge?

  Puljen kan søges af:

  • foreninger,
  • uorganiserede og selvorganiserede grupper,
  • frivillige ildsjæle hjemmehørende i Egedal Kommune.
 • Hvad kan du søge til?

  Der er nogle overordnede rammer og kriterier for, hvad du kan søge til:

  • Partnerskabs- og samarbejdsprojekter på tværs med fokus på løsning af fælles udfordringer.
  • Projekter, der skaber liv og inkluderer flere borgere i lokalområdets liv og udvikling.
  • Projekter og arrangementer, der fremhæver den særlige lokale identitet.
  Er du lidt i tvivl om, hvad det kunne være?

  Her kommer der nogle eksempler på, hvad puljen er gået til tidligere:

  Foreningen Egedal Affaldshelte: Fik tilskud til materialer, der holder naturen ren. Foreningen har fokus på at rydde affald i naturen, og at invitere flere frivillige ind i et uforpligtende fællesskab.

  Ganløse Foreningshus: Fik tilskud til at gøre haven, ved Ganløse Foreningshus, til et omdrejningspunkt for byens borgere.

  Ganløse Musikforening: Fik tilskud til Musik på Grønningen. Arrangementet havde fokus på at samle byens borgere og frivillige.

  Ølstykkes Venner: Fik tilskud til genoptagelse og videreførelse af traditionsbundne arrangementer i lokalområdet, hvor det i første omgang startede med et Sankt Hans arrangement.

   

 • Hvad kan du ikke få tilskud til?
  • Der kan ikke søges tilskud til drift og vedligehold.

  • Projekter eller arrangementer, der har fundet sted på bevillingstidspunktet.

  • Der ydes ikke tilskud til kørsel eller andre transportudgifter i forbindelse med projektet.

  • Der kan ikke søges til §18 tiltag.
 • Hvordan søger du og kriterier for tildeling?

  Du søger puljen i Egedal Kommunes Booking- og Tilskudsportal via selvbetjeningslinket øverst på denne side (den grønne boks).

  Er du ikke oprettet i portalen, skal du først oprette dig.

  Du kan finde vejledninger i at søge puljer og oprette dig som bruger ved at klikke på ikonet ”Dokumenter” i venstre side, når du er kommet ind på portalens forside.

  Tildelingskriterier

  Det er vigtigt, at dit projekt overholder følgende, for at du kan få tilskud:

  • Projektet skal tydeliggøre det frivillige engagement og brede samarbejde.
  • Projektet skal kunne opretholdes uden yderligere fremtidig støtte fra puljen eller drifts- eller vedligeholdelsestilskud fra Egedal Kommune.

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag  8-14
Tirsdag  10-14
Onsdag  10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12