Værd at vide om Frivillighedspuljen

Frivilligt engagement i alle tænkelige former bidrager til livet på helt særlige måder og styrker sammenhængs kraften mellem borgere, foreninger og kommunen.

 • Formålet med puljen

  Formålet med puljen til frivillighed er at støtte aktiviteter, som fremmer nye samarbejder og styrker fællesskabet og det frivillige engagement til gavn for lokalsamfundet. Formålet understøtter visionen om hverdag og fællesskab i bevægelse.

 • Puljens størrelse

  Puljen er på 100.000 kr.

 • Hvem kan søge?

  Puljen kan søges af foreninger, uorganiserede/selvorganiserede grupper og frivillige ildsjæle hjemmehørende i Egedal Kommune.

 • Hvornår kan der søges?

  Der er to årlige ansøgningsrunder den 15. marts og den 15. september. Du skal sende din ansøgning på mail til kulturogfritid@egekom.dk

 • Hvad kan der søges til?
  • Partnerskabs/samarbejdsprojekter på tværs med fokus på løsning af fælles udfordringer.

  • Projekter der skaber liv og inkluderer flere borgere i lokalområdets liv og udvikling.

  • Projekter og arrangementer der fremhæver den særlige lokale identitet.
 • Hvad kan der ikke søges til?
  • Der kan ikke søges tilskud til drift og vedligehold.

  • Projekter eller arrangementer, der har fundet sted på bevillingstidspunktet.

  • Der ydes ikke tilskud til kørsel eller andre transportudgifter i forbindelse med projektet.

  • Der kan ikke søges til §18 tiltag.
 • Tildelingskriterier

  Projektet skal tydeliggøre det frivillige engagement og brede samarbejde.

  Projektet skal kunne opretholdes uden yderligere fremtidig støtte fra puljen eller drifts- eller vedligeholdelsestilskud fra Egedal Kommune.

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag  8-14
Tirsdag  10-14
Onsdag  10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12