Værd at vide om Åben Skole puljen

Den åbne skole åbner sig overfor det omgivende samfund ved at samarbejde med lokale foreninger, biblioteker, ungdomsskolen, museer, musikskoler, virksomheder med flere.

 • Formålet med puljen

  Åben Skole-puljens formål er at:

  • Styrke en mere varieret skoledag, der øger kvalitet, trivsel og motivation hos eleverne via praksisnære og anvendelsesorienterede undervisningsforløb

  • Eleverne får et større kendskab til Egedals virksomheder og foreningsliv

  • Gøre det enkelt for skolerne at se kommunens forløb på skolenivirkeligheden.dk/egedal, som også omfatter tilbud fra Egedal Biblioteker, Ung Egedal, Lokalhistorisk Arkiv & Museer med flere

  • Det er attraktivt og nemt for mindre virksomheder og foreninger at indgå samarbejde med skolerne

  • På den lange bane at motivere eleverne til at vælge erhvervsfaglige uddannelser
 • Puljens størrelse

  Åben Skole-puljen er årligt på 100.000 kr.

 • Hvem kan søge?
  • Puljen kan søges af mindre virksomheder og foreninger som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og eventuelle faktiske materialeomkostninger ved afholdelse af et Åben Skole-forløb.
  • Der kan maximalt tildeles 10.000 kr. pr. virksomhed/forening.
  • Midlerne fordeles 50/50 mellem mindre virksomheder og foreninger. Ønsket er, at paletten af Åben Skole-tilbud bliver så bred som muligt.
  • Se i øvrigt formålet med Åben Skole-puljen  samt kriterier for uddeling af Åben Skole-midler.
 • Hvornår kan der søges?

  Der er løbende frist for at lægge forløb ind. Skolerne kommunikerer løbende om de tilgængelige tilbud. Dog intensiveres kommunikationen til skolerne i foråret i forbindelse med fagfordeling (april-maj) og forberedelse af det kommende skoleår (i uge 26 og 31+32). Det er i og efter denne periode, foreninger og virksomheder særligt kan forvente at blive kontaktet. Der tildeles midler, indtil puljen er tom.

 • Hvad kan der søges til?

  Som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og eventuelle faktiske materialeomkostninger ved afholdelse af et Åben Skole-forløb.

   

 • Hvad kan der ikke søges til?
  • Udgifter til materialer, som rækker ud over forløbet.
  • Transportudgifter til klassen, da disse afholdes af skolen selv.
 • Tildelingskriterier

  Kriterier for uddeling af støtte til foreninger:
  Støtten uddeles, så der sikres et bredest mulig spredning i forhold til:

  • Faglighed, så børnene præsenteres for flest mulige forskellige tilbud

  • Geografi, så flest mulig børn i kommunen får glæde af tilbuddene – og så børnene oplever varieteten af tilbud rundtom i kommunen

  • Skoletrin. Støtte skal fordeles, så alle de tre skoletrin, indskoling, mellemskole, og udskoling, så vidt muligt tilgodeses.


  Kriterier for uddeling af støtte til erhverv:
  Støtten uddeles primært til små virksomheder for at give dem mulighed for at bringe deres faglighed i spil i form af Åben Skoleforløb i Egedal.

  Støtten fordeles desuden efter følgende kriterier, for at sikre bredest mulig spredning indenfor:

  Geografisk placering i kommunen således, at:

  • Flest mulig børn i kommunen får glæde af erhvervsforløbene
  • Virksomheder fra alle egne af kommunen tilgodeses
  • Børnene oplever at der er virksomheder rundt om i kommunen
  • Børnene introduceres til forskellige typer af fag

  Fag-faglighed. Støtten fordeles, så børnene introduceres til forskellige typer erhverv.

  Skoletrin. Støtte skal fordeles, så de tre skoletrin, indskoling, mellemskole, og udskoling, så vidt muligt tilgodeses.

  Valget af foreninger og små virksomheder sker ud fra ovenstående kriterier af den nedsatte tværfaglige arbejdsgruppe af medarbejdere fra Kultur & Fritid, erhverv og Dagtilbud og skole i Egedal Kommunes administration.

  For at kunne modtage tilskud skal følgende krav være opfyldt:

  • Tilskud udbetales først, når vi har modtaget bekræftelse fra skolen om, at forløbet er afholdt, og der er indsendt eventuel dokumentation for faktiske og afholdte omkostninger til timeforbrug og materialer.
  • Skolen bedes evaluere, hvorvidt forløbets succeskriterier er overholdt samt sende eventuelt billedmateriale til kommunen.
  • Udgifter til materialer dækker ikke materialer, der anvendes udover Åben Skole forløbet.
  • Iværksættere og virksomheder skal have dansk CVR-nr., der er registreret med adresse i Egedal Kommune.
  • Udbetaling af tilskud til foreninger sker til den NEM-konto, der er tilknyttet foreningens CVR nr.

 • Foreninger og virksomheder 2022/2023

  Disse foreninger og virksomheder har tilbudt et eller flere forløb i skoleåret 2022/2023:

  Foreninger:

  Kong Svends Spejder, Ledøje-Smørum Tennis, Ølstykke Tennis Klub, Ganløse Skytteforening, Ganløse Svømmeklub, Ledøje Smørum Badminton, Smørum Golfklub, Ølstykke Bordtennis Klub, Ganløse Tricenter, Ledøje Smørum Fodbold Klub, Ølstykke Skytteforening, HØJ Håndbold, Ganløse Gymnastik.

  Virksomheder:

  Sara Grabow, Stenlien, Lykkedal, Storevang Besøgsbondegård

  Tusind tak for alle jeres spændende forløb, som mange klasser på tværs af kommunen og årgange har fået glæde af!

 • Foreninger og virksomheder 2023/2024

  Disse foreninger og virksomheder har indtil videre tilbudt et eller flere forløb i skoleåret 2023/2024:

  Foreninger:

  Ledøje-Smørum Tennis, Ølstykke Tennis Klub, Ganløse Skytteforening, Ganløse Svømmeklub, Smørum Golfklub, Ølstykke Bordtennis Klub, Ledøje Smørum Fodbold Klub, Ølstykke Skytteforening, HØJ Håndbold, Ølstykke Fodbold Club, Ledøje-Smørum Fodbold, Ganløse Gymnastik.

  Virksomheder:

  Stenlien, Lykkedal, Storevang Besøgsbondegård, BOVAK, uQualio, CFT Tandhjulsfabrik, Becher Madsen Service

  Tusind tak for alle jeres spændende forløb, som mange klasser på tværs af kommunen og årgange vil få glæde af!

Drenge Der Leger I Skoven (2)

Kriterier for udmøntning af pulje til Åben Skole

Formål og kriterier for udmøntning af Åben Skole-midler

Lydvandring Med Sara Grabow 2 Slagslunde Skole 2

Vejledning til ansøgning af Åben Skole-midler

Midler ansøges ved at lægge et forløb op på skolenivirkeligheden.dk/egedal

Børn På Legeplads Boesagerskolen (2)

Åben Skole - trivsel, motivation og kvalitet

Tvekamp på Skenkelsø Mølle

Åben Skole - skolen ud af klasseværelset

Godkendt Til PR Af Dem På Billedet Foto Catja Thystrup (4)

Åben Skole - kreativ læring

Skydning Øget Koncentration 5S Slagslunde Nikolaj Kannick Ølstykke Skytteforening (5)
Skydning: Øget koncentration, fokus og selvværd
Badminton I Skolen Lærkeskolen 3 Årgang Randi Brammer (1)
Badminton i skolen

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag  8-14
Tirsdag  10-14
Onsdag  10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12