Værd at vide om puljen til fritidspas
 • Formålet med puljen

  For nogle forældre rækker økonomien ikke til børnenes fritidsaktiviteter, uanset hvor meget man end gerne vil. At være en del af et aktivt og socialt fællesskab med andre børn og unge er givende på mange måder, derfor har Egedal Kommune en pulje til fritidspas, som gør det muligt at få tilskud til børn og unges fritidsaktiviteter.

 • Puljens størrelse

  Puljen er på 200.000 kr.

  Der kan årligt søges tilskud op til 1.000 kr. pr barn.

 • Hvem kan søge?

  Forældre, foreninger og kommunalt fagpersonale herunder skolelærere, pædagoger, SSP medarbejdere og familierådgivere kan ansøge på vegne af børn og unge bosiddende i Egedal Kommune. For at være berettiget til fritidspas skal familien til barnet være berettiget til økonomisk friplads på minimum 50% til daginstitution, klub mv.

 • Hvornår kan der søges?

  Årlig ansøgningsfrist til foreningskontingent og aktivitetsbetaling:
  Forældreinitierede ansøgninger modtages som udgangspunkt en gang årligt med frist 5. september med henblik på tilskud til kontingent og aktivitetsbetaling for den kommende vintersæson.

  Løbende behandling af ansøgninger om øvrige tilskud:
  Ansøgninger om tilskud til konkurrence og rejseaktivitet samt særligt udstyr kan indsendes og behandles løbende. Idet omfang ansøgning om foreningskontingent og aktivitetsbetaling initieres af foreninger og kommunalt fagpersonale vil sådanne ansøgninger også blive behandlet løbende. Ansøgningsfristen annonceres på Egedal Kommunes hjemmeside og i lokalpressen. Beslutning om tildeling og afslag sker ved direkte svar til ansøger.

 • Hvad kan der søges til?

  Tilskud til foreningskontingenter og aktivitetsbetaling:
  Fritidspas kan anvendes til hel eller delvis betaling af et barns foreningskontingenter og For mindre børn kan det også dreje sig om forældre-barn aktiviteter.

  Tilskud til konkurrence/turneringer eller rejseaktivitet i foreningsregi:
  Der kan søges om hel eller delvis betaling af udgifter forbundet med foreningsarrangerede ture, rejser, konkurrencer.

  Tilskud til særligt udstyr:
  Såfremt barnets fritidsaktivitet kræver specialudstyr og dette indkøbes af foreningen, kan der søges om hel- eller delvis tilskud

 • Hvad kan der ikke søges til?

  Fritidsaktiviteter der drives i privat regi:
  Der ydes alene tilskud til foreningsdrevne fritidsaktiviteter samt aktiviteter drevet af Egedal Musik- og Kulturskole

 • Hvordan søges der?

  Søg via selvbetjeningsløsningen øverst på siden. I fald du har spørgsmål, så kontakt kulturogfritid@egekom.dk

 • Hvordan udbetales tilskud?

  Foreningsbetaling:
  Alle tilskud udbetales direkte til den forening eller Musik- og Kulturskole hvortil kontingent, aktivitet og udstyr er relateret. Der udbetales således ikke tilskud til enkeltpersoner. Det medfører, at familien til det barn ansøgningen omhandler skal være indforstået med, at der i forbindelse med udbetaling af tilskud indirekte videregives information om familiens privatøkonomiske forhold til den forening eller skole, hvortil tilskuddet udbetales.

Musik

Søg tilskud til aktiviteter i Egedal Musik- og Kulturskole

Musikskolens elever kan søge støtte til fx. undervisning i musikskolen eller køb af instrument, læs mere her

Klippekort Bred

Foreningsklippekortet

Kom på rundtur i Egedals foreningsliv - Foreningsklippekortet giver dig mulighed for at komme på 5 besøg i foreninger i Egedal Kommune

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag  8-14
Tirsdag  10-14
Onsdag  10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12