Værd at vide om pulje til projekter og arrangementer
 • Formålet med puljen

  Formålet med Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets pulje til projekter og arrangementer er at understøtte udviklingen af nye idéer, udviklingsarbejde og projekter inden for det folkeoplysende område.

 • Puljens størrelse

  Puljen er på kr. 300.000 kr. for 2023. Dette beløb opdeles i 3 lige store puljer, i overensstemmelse med årets tre muligheder for at ansøge.

 • Hvem kan søge?

  Udover godkendte folkeoplysende foreninger kan uorganiserede grupper også søge om tilskud til projekter og arrangementer, så længe formålet er i tråd med Folkeoplysningslovens formål og rammer, og henvender sig bredt til borgere og familier i Egedal.

 • Hvornår kan der søges?

  Ansøgningsfrist

  Til behandling i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

  15. januar 2. Marts

  15. april

  8. Juni

  15. august

  5. Oktober
 • Hvad kan der søges til?

  Starttilskud:
  Når en forening bliver godkendt i løbet af året, er tilskudsrammerne fordelt. Derfor kan man kompensere med et tilskud, der svarer til det, foreningen havde fået, hvis den var indgået i den ordinære tilskudsberegning.

  Tilskud til inventar eller materiel:
  Som er en nødvendighed for at udøve aktiviteten.

  Nye initiativer eller aktiviteter:
  Vil foreningen prøve nye aktiviteter eller initiativer af, kan der bevilges et beløb til opstart af aktiviteten.

  Arrangementer:
  Kulturelle foreninger kan søge om tilskud til arrangementer, som kan være med til at styrke bredden og mangfoldigheden i Egedal kultur– og fritidsliv. Det være sig musik eller kunst i bred forstand. Der skal være offentlig adgang til arrangementet, for at opnå tilskud.

  Elite:
  Der kan ydes tilskud til eliteidrætten i forbindelse med rejser til kampe/turneringer i europæisk eller international konkurrence, så som VM og EM, dog kun hvis det ikke er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

  Foreninger der ønsker at oprette specielle hold:
  For særlig udsatte børn og unge.

  Opkvalificering:
  Af de frivillige ledere eller trænere til at håndtere sårbare børn og unge.

  Ansættelse af undervisere:
  Med særlige fagkompetencer indenfor området.

  Indkøb af særligt udstyr:
  For at kunne udøve aktiviteten

  Særlige events:
  I relation til det frivillige foreningsliv eller inklusionsprojekter

 • Hvad kan der ikke søges til?
  • Projekter der er afholdt/gennemført på bevillingstidspunkt. Med bevillingstidspunkt menes det tidspunkt, hvor ansøgning er behandlet i Kultur- og Erhvervsudvalget.

  • Der kan ikke søges om underskudsdækning

  • Der ydes ikke tilskud til kommercielle projekter

  • Der ydes ikke tilskud til projekter, der ikke hører under folkeoplysningslovens formål og rammer.
 • Hvordan søges der?

  Du søger puljen i KMD booking- og tilskudsportal via selvbetjeningslinket øverst på denne side (den grønne boks).

  Er du ikke oprettet i portalen, skal du først oprette dig.

  Du kan finde vejledninger i at søge puljer og oprette dig som bruger ved at klikke på ikonet ”Dokumenter” i venstre side, når du er kommet ind på portalens forside.

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag  8-14
Tirsdag  10-14
Onsdag  10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12