Billede Spørgsmål

Formålet med spørgeskemaet er at undersøge, hvilke udfordringer og problematikker de frivillige og foreninger står overfor i forbindelse med deres egen interne kommunikation (med medlemmer og frivillige) samt deres kommunikation med andre foreninger i kommunen og kommunens øvrige borgere, for dermed at vurdere hvorvidt administrationen kan understøtte eksponeringen af foreningernes aktiviteter bedre. Derudover ønsker administrationen et større indblik i, hvordan de frivillige oplever kommunikationen til, fra og med medarbejderne i Kultur og Fritid.

Spørgeskemaet blev udsendt til 286 foreninger, hvor 140 foreninger gennemførte spørgeskemaet og dermed bliver svarprocenten 47 %.

Spørgeskemaet er afledt af Handleplanen for idræts-, kultur- og fritidsområdet, hvor kommunikation er et af temaerne. Se Handleplan for styrket samarbejde med foreningslivet.

Helt overordnet set understreger besvarelserne, at foreningerne i Egedal er meget forskellige og oplever meget forskellige muligheder og udfordringer. Administrationen har derfor noteret sig, at vi skal blive endnu bedre til at differentiere vores kommunikation og support, så de foreninger der klarer sig selv, ikke føler unødig indblanding, samtidig med at de foreninger, der udtrykker behov for support, understøttes bedre.

Alle indkomne besvarelser er blevet læst og behandlet, hvorigennem de er blevet analyseret og sorteret i forskellige kategorier for at skabe et overblik og synliggøre tematikker, der går igen. Alle besvarelserne er behandlet anonymt.

Ud fra en bred forståelse af kommunikation er der analyseret tre forskellige tematikker frem:

  1. Kultur og Fritids kommunikation til/med foreninger
  2. Understøttelse af foreningsudvikling, bl.a. frivillighed på forskellige måder
  3. Kommunikationsplatforme- og kanaler

Administrationen i Kultur og Fritid bruger herefter i videst muligt omfang indkomne besvarelser om kommunikation og foreningsudvikling som input til det videre arbejde med de dele af Handleplanen, der vedrører dette. Det drejer sig blandt andet om de dele af Handleplanen der er relateret til aktiviteter, der understøtter igangsættelse af foreningslivet, sparring i forhold til rekruttering og foreningsudvikling, fejring og understøttelse af frivillighed, emner til foreningsmøder samt det interne arbejde med at sikre smidige arbejdsgange og tydeligere kommunikation om processer og konkrete henvendelser.

Det er vigtigt at notere, at der ligeledes, blandt besvarelserne af spørgeskemaet, kom flere konkrete bemærkninger og spørgsmål, som administrationen har taget til efterretning og/eller sendt videre til relevante afdelinger, hvor det har været muligt. Der er dog nogle konkrete forespørgsler, som vi ikke kan handle på, da vi ikke ved, hvor det er, eftersom spørgeskemaerne er behandlet anonymt.

Del: