Byrådet godkendte i februar 2021 en Udviklingsplan for Idræts-, Kultur- og Fritidsfaciliteter. Den indeholder en målsætning om at udvikle Egedal Kommunes idrætsområder til Mangfoldige Magneter. Derfor arbejdes der nu med en ny udviklingsplan for Ølstykke Fritidsområde.

Planlagte aktiviteter

  • 4. kvartal 2023: Fokusgruppeinterviews med udvalgte brugergrupper og tekniske analyser
  • Ultimo januar 2024: Borgermøde – dialog om scenarier for udviklingen af området – dato følger snarest
  • Marts 2024: Politisk drøftelse af principper for områdets videre udvikling
  • Maj 2024: Opfølgende borgermøde med oplæg til udviklingsplan - dato følger snarest
  • Medio 2024: Forventet godkendelse af ny udviklingsplan

Udviklingsplanens forventede indhold

  1. Strategisk ramme for områdets videre udvikling inkl. oplæg til udviklingen af områdets funktioner og indretning i forhold til bygninger, udearealer, funktioner, trafikforhold, parkering og beplantning.
  2. Projektkatalog over mulige delprojekter (inkl. budgetoverslag, tidsramme og vurdering af fordele og ulemper mv.), der kan understøtte den efterfølgende udmøntning af udviklingsplanen

Hvad er en mangfoldig magnet?
I Egedal arbejder vi på at udvikle vores eksisterende idræts-, kultur- og fritidsområder til såkaldte Mangfoldige Magneter. Det gør vi med henblik på at styrke rammerne for fællesskaber og skabe mere sammenhængskraft i områderne.

I en Mangfoldig Magnet ser vi på, hvordan udbuddet af aktiviteter kan øges og gøres mere mangeartede. Der er desuden et fokus på aktiviteter for hele familien, alle generationer og flere forskellige typer af brugergrupper. Begrebet Mangfoldig Magnet er beskrevet yderligere i Egedal Kommunes udviklingsplan for idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter, der blev godkendt af byrådet februar 2021. Læs mere her. Udviklingsplanen for idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter findes også i en pixi-version, med en kort beskrivelse af planens hovedelementer. Se den her.

Ølstykke Fritidsområde, kort med faciliteter
Del: