Fysisk eller digitalt

Vi holder et fysisk borgermøde arrangementet som et åbent hus/ åbent idrætsområde tirsdag den 3. november kl. 16-18. Se invitationen her. Her er alle velkomne til at kikke forbi for at drøfte lokalplan og udviklingsmuligheder. Men du kan også give os dine input digitalt.

Vi har opdelt input til ny lokaplaplan i tre temaer – læse mere om hver af disse nedenfor, hvor du også finder link til de digitale spørgeskemaer, hvor du kan sende og dine ideer og forslag.

Spørgsmål 1: Ny hal og udviklingen af en mangfoldig magnet

Ny hal: Byrådet har bevilget midler til en ny hal i Ølstykke, der opføres i samarbejde med en privat invester. Planen er at opføre den nye hal i forlængelse af den eksisterende Ølstykkehal. I Egedal Kommune arbejder vi med at gøre faciliteter mere multifunktionelle, så de kan anvendes til flere formål af flere forskellige brugere. Hvordan kan vi gøre området ved hallerne mere multifunktionelt?

Mangfoldig magnet: Egedal er også i gang med at udarbejde en ny udviklingsplan for kultur og fritidsfaciliteter. Her drøftes Ølstykke idrætsområdes potentiale som en mangfoldig magnet. Formålet med en mangfoldig magnet er at samle et bredt udvalg af fritidstilbud til hele familien som skaber et område med større fælleskab, øget aktivitet og inviterende faciliteter, der vil tiltrække langt flere borgere og skabe et mangfoldigt fritidsområdet.
Hvad tænker du?
Vi modtager gerne dine ideer til, hvordan området ved hallerne kan gøres mere multifunktionel og inviterende. Klik her for at komme til den digitale borgerportal

Spørgsmål 2: Udefaciliteter og aktive mellemrum

Samspil: Ølstykke idrætsområde er spredt udover et større areal, hvor der også findes udefaciliteter som stadionbane, kunstgræsbane og flere fodboldbaner. Hvis området skal udvikles til et mere samlet fritidscampus kan der være potentiale i at styrke forbindelsen mellem de forskellige faciliteter evt. ved opgradering af stien og samling af parkering.

Hvad tænker du?
Hvordan kan vi binde området sammen med stier og udeaktiviteter til gavn for foreninger og borgere? Kan vi også styrke samarbejdet mellem faciliteter, aktiviteter og foreninger i udviklingen af et fælles og samlet fritidscampus? Klik her for at komme til den digitale borgerportal.

Spørgsmål 3: Ny lokalplan på vej

En lokalplan er et politisk godkendt dokument, der fastlægger hvordan et område anvendes og udvikles fremadrettet. En ny lokalplan for Ølstykke idrætsområde skal erstatte den nuværende lokalplan 10, der blev godkendt i 1978 og forhåbentlig fungere som den planmæssige ramme for udviklingen af området mange år frem.

Hvad tænker du?
Hvordan kan fremtidens udvikling af Ølstykke idrætsområde se ud? Hvilke aktiviteter og faciliteter bør en ny lokalplan tage højde for? Klik her for at komme til den digitale borgerportal.

Kontakt

By, kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: By-Kultur-Borgerservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12