Skenkelsø, Egedal Kommune
Skenkelsø, Egedal Kommune

Publikum opfordres til:

 • at værne om områdets udseende
 • at værne om planter og dyr i området
 • at cykle og motionere under hensyntagen til andre besøgende
 • at huske at bruge hundeposer
 • at i alle henseender vise hensyn over for andre besøgende og områdets beboere

Det er ikke tilladt:

 • at tænde bål
 • at spille musik
 • at genere andre ved højlydt adfærd
 • at have løsgående hunde – hunde skal holdes i snor
 • at misbruge, fjerne, beskadige eller tilsmudse inventar
 • at kaste papir og andet affald udenfor affaldskurvene
 • at færdes synligt beruset eller påvirket i området

Opsynets anvisninger skal følges

Overtrædelse af ordensreglementet eller personalets anvisninger kan medføre bortvisning og politianmeldelse.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000