Skenkelsø, Egedal Kommune
Skenkelsø, Egedal Kommune
  • Det er tilladt at fiske i kommunens søer og vandhuller, medmindre Egedal Kommune har forbudt dette ved skiltning eller annoncering.
  • Lystfiskeren skal have et gyldigt lystfiskertegn, med mindre vedkommende enten er yngre end 18 år eller folkepensionist, jf. reglerne om fisketegn i fiskeriloven.
  • Lystfiskeri omfatter kun fiskeri med stang og snøre. Det er ikke tilladt at fiske med garn, ruser, tejner, krebsebrikker, krogliner og lignende redskaber.
  • Der må ikke fiskes fra båd, flydering eller lignende.
  • Der må ikke anvendes forfodring (forfodring er når man smider foder eller smagsstoffer i vandet for at tiltrække fisk).
  • Der skal tages hensyn til gydepladser og ynglende fugle.
  • Det er ikke tilladt at færdes i rørbevoksninger, dvs. bredzoner af rørsump og rørskov, ligesom nedslidning af søbredder skal undgås.
  • Knækkede fiskesnører og andet affald må ikke efterlades.
  • Af hensyn til smitterisiko og uønsket spredning af fiskearter må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande.
  • Af hensyn til de enkelte lokaliteters særlige forhold, kan Miljøcenteret fastsætte andre og/eller supplerende regler for lystfiskeriet, forbyde lystfiskeri eller opsige indgåede aftaler.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12