Åbningstider

Jobcenteret har åbent for telefonisk og personlig betjening
Mandag - onsdag: 10.00 - 14.00
Mandag åbner telefonerne dog kl. 8.00
Torsdag: 10.00 - 17.30
Fredag: 10.00 - 12.00

Jobcenterets sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiden er den tid, der kan forventes at gå, fra Egedal Kommune har modtaget en ansøgning og til der er truffet en afgørelse.
I oversigten finder du tidsfristerne for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i forskellige sager inden for kommunens beskæftigelses- og ydelsesområde.
Fristen gælder fra den dag, hvor din henvendelse modtages af kommunen.
Vores muligheder for at overholde fristen for svar - det vil sige sagsbehandlingstiden - forudsætter at den nødvendige dokumentation og lovgivning er til stede så hurtigt som muligt. Hvis fristen ikke kan overholdes, gives der skriftlig besked til ansøger om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

Du kan se sagsbehandlingstiderne for beskæftigelsesområdet og Ydelsesområdet.

Borgers lydoptagelse af samtaler afholdt med Jobcenteret

Ønsker du at optage en samtale med en medarbejder, skal du informere Jobcenteret om dette senest fem dage inden mødet finder sted.
Jobcenteret sætter som udgangspunkt selv rammerne for møder der afholdes med dig. Dette medfører, at du ikke har krav på at optage møder med Jobcenteret - der er ikke tale om et forbud - men en mulighed for at få en tilladelse. Hvis Jobcenteret afslår din anmodning om at optage en samtale, skal dette begrundes.

Nyt om job og ledighed
Nyhed

IT-opdatering

Det landsdækkende IT- system om sygedagpenge og sygedagpengerefusion er i perioden fra fredag den 21. februar klokken 16.00 til onsdag den 26. februa…

Egedal flag
Nyhed

Egedal har skabt flest job i Nordsjælland

For andet kvartal i træk er der et fald i antallet jobs i Nordsjælland, viser analyse fra Danske Erhverv. Det gælder dog ikke i Egedal, der har den st…

Sassia Sakhri og jobkonsulent Carsten Visby
Nyhed

Mit drive er, at få folk i job

Ros på Facebook fra Sassia Sakhri til jobkonsulent Carsten Visby, der bliver høj af at hjælpe folk videre i job. De to fik sig en snak om, hvad man ka…

Nyhed

Jobcenter hjælper flygtningekvinder

Med et særligt forløb, kaldet Egedalmodellen, er det lykkedes at få den sværeste målgruppe i arbejde: 17 ud af 32 flygtningekvinder er kommet i arbejd…

Ansatte i Egedal Kommune

Ledige stillinger i Egedal Kommune

Søger du job hos Egedal Kommune, kan du se vores ledige stillinger her.

Kontakt

Arbejdsmarked og Ydelse - Jobcenteret

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12