Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat. Jobcenteret kan bevilge dig fleksjob, hvis du ikke har mulighed for at arbejde i det omfang, du kunne tidligere på grund af sygdom.

Du kan komme i fleksjob både hos private og hos offentlige arbejdsgivere.

Der er tre betingelser, som skal være opfyldt, for at kommunen kan bevilge dig et fleksjob:

 • Du skal være under folkepensionsalderen 
 • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat
 • Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, fx gennem omplacering, skal være undersøgt.

Ved oprettelsen af fleksjobbet skal Jobcenteret komme med en vurdering af hvor mange arbejdstimer, du kan arbejde i fleksjobbet og med hvilken arbejdsintensitet. Vurderingen skal danne grundlag for aftalen om ansættelsen i fleksjobbet mellem dig og din arbejdsgiver, herunder om arbejdstid og aflønning. Dine arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med din arbejdsgiver og de faglige organisationer.

 • Hvis du er ansat i dit fleksjob før 1. januar 2013

  Du får overenskomstmæssig løn af din arbejdsgiver svarende til en fuldtidsstilling. Din arbejdsgiveren får et tilskud fra kommunen svarende til 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige løn på området afhængig af din arbejdsevne.

 • Hvis du er ansat i dit fleksjob efter 1. januar 2013

  Du får løn for den arbejdsindsats, du reelt yder. Derudover får du et supplerende flekslønstilskud til lønnen fra kommunen, tilskuddet kan maximalt udgøre 98% af højeste dagpengesats om måneden.

  Tilskuddet og lønnen kan tilsammen højst udgøre lønniveauet ved ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår i den pågældende stilling.

 • Hvis du ønsker fleksjob på din nuværende arbejdsplads - fastholdelsesfleksjob

  Hvis du ønsker at komme i fleksjob på din nuværende arbejdsplads, skal du have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler i de forudgående 12 måneder.

  Du indgår en skriftlig aftale om brug af de sociale kapitler med din arbejdsgiver. Aftalen skal indeholde oplysninger om, hvilke funktioner du har svært ved at udføre eller ikke kan udføre, samt hvilke konkrete skånehensyn, der er aftalt. Din arbejdsgiver skal også skriftligt dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at fastholde dig i et ordinært job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

  De sociale kapitler, findes i mange overenskomster og er udformet forskelligt. De handler typisk om forebyggelse og fastholdelse. Det kan for eksempel være ændring af vagtplan eller timetal, andre opgaver, omplacering eller støtte til behandling. Hvis arbejdspladsen ikke er omfattet af en overenskomst, er arbejdsgiver stadig forpligtet til at forsøge at fastholde medarbejderen på særlige vilkår svarende til overenskomster på sammenlignelige områder.

  Det er ikke nødvendigt at have været ansat efter de sociale kapitler, hvis du bliver udsat for en akut opstået skade eller sygdom for eksempel en arbejdsulykke, og det er åbenbart formålsløst at få dig tilbage i job. Kontakt Jobcenteret for vejledning i disse tilfælde.

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.