For at sikre at du som nyankommen udlændinge får den bedst mulige start i det danske samfund, får alle nyankomne udlændinge tilbudt et integrationsprogram eller et introduktionsforløb.

Egedal Kommunes integrationstilbud afhænger af om du skal have et integrationsprogram eller et introduktionsprogram.

Et integrationsprogram, henvender sig til dig som er flygtning og familiesammenført.

Et introduktionsforløb, henvender sig til dig som er  udlændinge, og kommet til Danmark for at arbejde, er studerende, au-pair, EU-borger eller er medfølgende familiemedlem.

Integrationsprogrammet

Integrationsprogrammet består af følgende elementer:

  • Danskuddannelse 
  • Beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud
  • Mentorstøtte - hvis Jobcenteret vurderer, dette er relevant

Omfanget og indholdet af integrationsprogrammet bliver fastlagt i en integrationskontrakt, som du indgår med Jobcenteret.

Det er obligatorisk at deltage i integrationsprogrammet.

Introduktionsforløbet

Introduktionsforløbet består af følgende elementer:

  • Danskuddannelse
  • Beskæftigelsesfremmende tilbud - for ledige

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.