Efter de hidtidige regler i Integrationsloven har kommunerne været forpligtet til at anvise en permanent bolig til nye flygtninge, der blev visiteret til kommunen. Hvis kommunen ikke havde mulighed for at anvise en permanent bolig, skulle kommunen i stedet anvise et midlertidigt opholdssted.

I februar 2019 vedtog Folketinget en række ændringer på integrationsområdet. En af lovændringerne medfører, at flygtninge, der er visiteret efter 1. marts 2019, ikke længere har krav på en permanent bolig. Kommunerne kan dog fortsat vælge at anvise permanente boliger, og er stadig forpligtet til som minimum at anvise til et midlertidigt opholdssted. Det er det overordnede mål i lovgivningen, at flygtninge skal vende hjem til deres oprindelsesland, så snart der er mulighed for det.

På baggrund af dette og med udgangspunkt i, at flygtningene således har midlertidigt ophold, har Egedal Kommune besluttet at flygtninge, der er visiteret efter 1. marts 2019, fremadrettet tilbydes et midlertidigt opholdssted.

Såfremt flygtningene får permanent ophold og derefter ikke har mulighed for selv at finde en bolig, har de fremover samme adgang til at få hjælp fra kommunen, som alle andre boligtrængende borgere.

Beslutningen er taget i Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2019.

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.