To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du i forbindelse med ansøgning om dansk statsborgerskab bliver optaget på en sådan lov og er omfattet af § 3 i denne lov, skal du, for at få tildelt dansk statsborgerskab, efterfølgende deltage i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant(er) fra kommunen. Se den aktuelle lov her  

Kommunen afholder ceremonien torsdag d. 27. februar 2020 kl. 16:00-18:00 på Rådhuset, Dronning Dagmars Vej 200.

Til ceremonien skal man medbringe blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som man har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Desuden skal man medbringe et af følgende gyldige legitimation:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  3. Pas som er udsted af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis man ikke er i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal man ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien. Kan der ikke forevises gyldig legitimation af ansøgeren, kan ansøgeren ikke deltage. 

Efter grundlovsceremonien indsender Egedal Kommune den underskrevne blanket til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter, at du er blevet dansk statsborger og sender et statsborgerretsbevis til dig.

Når du har modtaget statsborgerretsbeviset, kan du få udstedt et dansk pas ved hjælp fra borgerservice.   

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12