To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab. Se den aktuelle lov her.

Tilmelding til grundlovsceremoni

Hvis du er omfattet af lovens kapitel 3 i denne lov, skal du, for at få tildelt dansk statsborgerskab, deltage i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Hvis du fremgår af oplistningen i lovens kapitel 2, og det fremgår af loven, at du er bosiddende i Egedal Kommune, vil du automatisk modtage en invitation til at deltage i ceremonien fra Egedal Kommune i din e-Boks. Hvis du, mod forventning, ikke har modtaget invitationen fra os senest den 17. august 2023, skal vi bede dig kontakte os. Dette kan gøres via Digital Post. Se hvordan du kan sende Digital Post til Egedal Kommune her.

Hvis du ønsker at tilmelde dig grundlovsceremoni, skal du tilmelde dig senest 31. august 2023.

Du skal være opmærksom på, at Udlændinge- og Integrationsministeriet stiller krav om, at du skal indsendes en tro- og loverklæring til ministeriet mindst 10 hverdage forud for din deltagelse i en grundlovsceremoni. Du kan læse mere om kravene her.

Under ceremonien

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto:
1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
3. Pas som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end nævnt i nr. 1 og 2, hvor der er sat en opholdssticker i.

Har du ikke en af de tre former for legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte en anden form for legitimation ved ceremonien. Hvis du ikke kan forevise gyldig legitimation ved ceremonien, kan du ikke deltage.

Under ceremonien vil du få udleveret en erklæring til erhvervelse af dansk indfødsret. Erklæringen skal underskrives, hvorefter der skal udveksles håndtryk. Herefter overrækkes dit statsborgerretsbevis til dig.

Efter ceremonien

Efter ceremonien sender vi oplysninger til Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at du har deltaget i kommunens grundlovsceremoni. Ministeriet sørger for, at du bliver omregistreret i CPR-registreret. Når du er blevet omregistreret i CPR-registeret, kan få udstedt din danske pas i Borgerservice.

Yderligere information


Du kan læse mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.
Du kan læse mere om behandling af ansøgningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os her. Vi opfordre alle til at kontakte os via Digital Post, hvis henvendelsen indeholder personfølsomme oplysninger. Hvis du skriver til os via Digital Post, skal du under kategori vælge kommune og grundlovsceremoni.

Du er også velkommen til at ringe til os på 7259 6540 og 7259 6209.

Kontakt

Borgerservice og organisation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: jura@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12