To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab. Disse træder normalt i kraft henholdsvis den 1. januar og 1. juli.

Du kan først deltage i en grundlovsceremoni, når loven er vedtaget og trådt i kraft.

Hvornår arrangerer kommunen den næste grundlovsceremoni?

Umiddelbart efter at loven er vedtaget af folketinget, vil vi offentliggøre datoen for grundlovsceremoni på denne side.

Hvem kan deltage i kommunens grundlovsceremoni?

Hvis du fremgår af lovens kapitel 2 og bor i Egedal Kommune, får du automatisk en invitation til den næste grundlovsceremoni. 

Vi bestræber os på at skrive til dig senest 14 dage efter loven er vedtaget.

Hvis du ikke har modtaget en invitation 14 dage efter lovens vedtagelse, må du meget gerne kontakte os herom. Vores kontakt-oplysninger fremgår nederst på denne side.

Det skal du medbringe til ceremonien

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto.

Som gyldig legitimation anses:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
    2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
    3. Pas som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end nævnt i nr. 1 og 2, hvor der er sat en opholdssticker i.

Har du ikke en af de tre former for legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte en anden form for legitimation ved ceremonien.

Hvis du ikke kan forevise gyldig legitimation ved ceremonien, kan du ikke deltage.

Under ceremonien

Under ceremonien får du udleveret en erklæring til erhvervelse af dansk indfødsret. Du og repræsentanten fra kommunen skal underskrive erklæringen under ceremonien, hvorefter I skal udveksle håndtryk. Herefter får du dit statsborgerretsbevis.

Efter ceremonien

Efter kommunens afholdelse af grundlovsceremoni indsender vi de underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som herefter registrerer dig som dansk statsborger. Registreringen kan tage op til 10 dage fra kommunens afholdelse af grundlovsceremonien.

Du skal anvende statsborgerretsbeviset, hvis du ønsker at få udstedt et dansk pas på Borgerservice. Registreringen i Udlændinge- og Integrationsministeriet skal være foretaget, inden du kan få udstedt pas ved Borgerservice.

Yderligere information

Du kan læse mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Du kan læse mere om behandling af ansøgningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Kontakt


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os her. Vi opfordre alle til at kontakte os via Digital Post, hvis henvendelsen indeholder personfølsomme oplysninger. Hvis du skriver til os via Digital Post, skal du under kategori vælge kommune og grundlovsceremoni.

Du er også velkommen til at ringe til os på 7259 6540 og 7259 6209.

Kontakt

Borgerservice og organisation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: jura@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000