To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab. Se den aktuelle lov her.

Hvis du er omfattet af § 3 i denne lov, skal du, for at få tildelt dansk statsborgerskab, deltage i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant(er) fra kommunen (kravet om håndtryk er suspenderet som følge af COVID-19).

Hvis du fremgår af oplistningen i lovens § 3 med bopæl i Egedal Kommune, modtager du automatisk en invitation til at deltage i ceremonien fra Egedal Kommune i din e-Boks. Hvis du, mod forventning, ikke har modtaget invitationen fra os senest d. 20. juni 2021 skal vi bede dig kontakte os. Dette kan gøres via Digital Post. Se hvordan du kan sende Digital Post til Egedal Kommune her.     

Du skal tilmelde dig grundlovsceremonien, hvis du ønsker at deltage. 

Det skal du medbringe til ceremonien

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Det er desuden et krav, at du medbringer gyldig legitimation i en af følgende former:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  3. Pas som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end nævnt i nr. 1 og 2, hvor der er sat en opholdssticker i.

Har du ikke en af de tre former for legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte en anden form for legitimation ved ceremonien. Hvis du ikke kan forevise gyldig legitimation ved ceremonien, kan du ikke deltage. 

Efter ceremonien

Efter grundlovsceremonien sender Egedal Kommune den underskrevne blanket til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som registrerer, at du er blevet dansk statsborger og sender et statsborgerretsbevis til dig.

Når du har modtaget statsborgerretsbeviset, kan du få udstedt et dansk pas i Borgerservice.  

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Kontakt

HR

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: hr@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12