To gange om året vedtager Folketinget en ny lov om såkaldt indfødsrets meddelelse. Hvis du i forbindelse med ansøgning om dansk statsborgerskab bliver optaget på en sådan lov, skal du, for at få tildelt dansk statsborgerskab, efterfølgende deltage i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant(er) fra kommunen. 

Egedal Kommune skal holde to grundlovsceremonier om året. På grund af folketingsvalget 5. juni 2019, er lovforslaget om indfødsret/statsborgerskab blevet udskudt, og der er derfor ikke på nuværende tidspunkt en dato for, hvornår den første ceremoni vil blive afholdt. Det forventes dog, at det tidligst bliver i starten af 2020.

Når der er fastsat en dato for den første ceremoni i Egedal Kommune, vil det blive meldt ud her på hjemmesiden og via kommunens annonce i lokalavisen. Her vil det også fremgå, hvordan du tilmelder dig, hvor ceremonien vil foregå, og hvad du skal medbringe.  

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14 
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12