To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab. Se den aktuelle lov her.

Hvis du er omfattet af § 3 i denne lov, skal du, for at få tildelt dansk statsborgerskab, deltage i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Hvis du fremgår af oplistningen i lovens § 3, og det fremgår af loven, at du er bosiddende i Egedal Kommune, vil du automatisk modtage en invitation til at deltage i ceremonien fra Egedal Kommune i din e-Boks. Hvis du, mod forventning, ikke har modtaget invitationen fra os senest den 30. juni 2022, skal vi bede dig kontakte os. Dette kan gøres via Digital Post. Se hvordan du kan sende Digital Post til Egedal Kommune her.     

Hvis du ønsker at tilmelde dig grundlovsceremoni, skal du tilmelde dig senest den 8. august 2022.

Det skal du medbringe til ceremonien

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto. Som gyldig legitimation anses:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  3. Pas som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end nævnt i nr. 1 og 2, hvor der er sat en opholdssticker i.

Har du ikke en af de tre former for legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte en anden form for legitimation ved ceremonien. Hvis du ikke kan forevise gyldig legitimation ved ceremonien, kan du ikke deltage.

Under ceremonien

Under ceremonien vil du få udleveret en erklæring til erhvervelse af dansk indfødsret. Erklæringen skal underskrives, hvorefter der skal udveksles håndtryk. Herefter overrækkes dit statsborgerretsbevis til dig.

Yderligere information

Du kan læse mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Du kan læse mere om behandling af ansøgningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Kontakt

Borgerservice og organisation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: jura@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12