• Hvem kan få hjælpemidler?

  Du kan få bevilget hjælpemidler, som kan kompensere for dit handicap, hvis du har en funktionsnedsættelse, som gør, at du møder barrierer i dit job eller ved deltagelse i tilbud fra jobcentret.

  Muligheden for hjælpemidler gælder, hvis du er:

  • ansat på almindelige arbejds- og lønvilkår

  • ansat i fleksjob eller i løntilskud

  • selvstændig

  • ledig, der deltager i forløb gennem jobcentret, fx virksomhedspraktik.

  Det er en betingelse, at hjælpemidlet er afgørende for, at du kan varetage dit job.

  Dit jobcenter tager stilling til, om du er berettiget til et hjælpemiddel.

 • Hvad kan jeg få?

  De kompenserende hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og mindre tilpasninger af arbejdspladsen, fx:

  • specielt pc-udstyr til blinde og svagtseende

  • audioudstyr til hørehæmmede

  • ordblinderedskaber

  • en speciel ergonomisk kontorstol

  • installation af en trappelift.

 • Hvordan får jeg hjælpemidler?

  Kontakt dit jobcenter, hvis du skal bruge hjælpemidler på din arbejdsplads. Jobcentret vil tage stilling til, om du er berettiget til et hjælpemiddel.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, hvis din sag er gået i hårdknude, eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

  Du kan søge aktindsigt i dine sager, fx:

  • hos kommunen

  • hos lægen

  • på hospitalets forskellige afdelinger

  Læs mere om at søge aktindsigt og om offentlighed i forvaltningen:

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.