Sagsbehandlingstider

Her kan du læse, hvor lang tid, der må gå fra kommunen har modtaget en ansøgning om hjælp, til der er truffet en afgørelse. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal man skriftligt skal have besked om, hvornår man kan forvente en afgørelse.

  • Beskæftigelsesplan

    Jobcenteret udarbejder en årlig beskæftigelsesplan, som er den overordnede plan for Jobcenterets indsats på beskæftigelsesområdet.

    Beskæftigelsesplan 2022.

  • Borgers lydoptagelse af samtaler afholdt med Jobcenteret

    Ønsker du at optage en samtale med en medarbejder, skal du informere Jobcenteret om dette senest fem dage inden mødet finder sted.

    Jobcenteret sætter som udgangspunkt selv rammerne for møder der afholdes med dig. Dette medfører, at du ikke har krav på at optage møder med Jobcenteret - der er ikke tale om et forbud - men en mulighed for at få en tilladelse. Hvis Jobcenteret afslår din anmodning om at optage en samtale, skal dette begrundes.

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.