Mens du er tilknyttet Jobcenteret, skal du deltage i tilbud, der kan hjælpe dig på vej mod job eller uddannelse.

 • Virksomhedspraktik

  Som ledig kan du fra første dag komme i virksomhedspraktik, hvor du kan få praktisk erfaring med et fagområde samt kendskab til virksomheden, og det kan måske lede til en ansættelse. Virksomhedspraktikken kan foregå i både offentlige og private virksomheder. Under perioden med virksomhedspraktik er du ikke ansat på virksomheden, og du får udbetalt samme ydelse som forud for virksomhedspraktikken.

  Praktikkens varighed afhænger af om du modtager dagpenge, kontanthjælp eller en anden ydelse. Kontakt Jobcenteret hvis du vil vide, hvor længe du kan være i praktik.

  Du skal fortsætte med at være jobsøgende under virksomhedspraktikken.

 • Løntilskud

  Som hovedregel skal du have været ledig i seks måneder, før du kan blive ansat med løntilskud.

  Du kan blive ansat med løntilskud i en privat eller en offentlig virksomhed. Arbejdsgiveren modtager et tilskud til din løn. Arbejdstiden fastsættes individuelt. 

  Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, Jobcentret og en virksomhed. Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt Jobcenteret.

  Løntilskud - private virksomheder
  Du får løn efter den gældende overenskomst eller den løn, der normalt udbetales for det pågældende arbejde. Du kan blive ansat i op til seks måneder.

  Løntilskud - offentlige virksomheder
  Du får udbetalt løn svarende til din hidtidige ydelse. Praktikkens varighed afhænger af om du modtager dagpenge, kontanthjælp eller en anden ydelse. Kontakt Jobcenteret hvis du vil vide, hvor længe du kan være i praktik.  

  Du kan søge om at få tilskud til transport.

 • Kurser og opkvalificering

  Mens du er tilknyttet Jobcenteret, kan du deltage i vejledning og opkvalificering i form af kurser mv. Jobcenteret vurderer, om du kan få et tilbud, men du kan altid kontakte Jobcenteret for at høre nærmere om muligheden.

 • Jobrettet uddannelse

  Du kan som ledig dagpengemodtager eller modtager af ledighedsydelse have ret til et seks ugers jobrettet forløb.

  Du har ret til at deltage i et jobrettet forløb efter fem ugers ledighed. Er du under 25 år, skal du afslutte dit forløb inden for de første seks måneders ledighed. Er du 25 år eller derover, skal du afslutte dit forløb inden for de første ni måneders ledighed.

  Målgruppe
  Retten til seks ugers jobrettet uddannelse gælder for:

  • Ledige dagpengemodtagere/ledighedsydelsesmodtagere, som er ufaglærte
  • Ledige dagpengemodtagere/ledighedsydelsesmodtagere, som er faglærte og som har en uddannelse, som ikke overstiger erhvervsakademiniveau (det vil sige korte videregående uddannelser).

  Er du på dagpenge er det din a-kasse, der træffer afgørelse om ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Er du på ledighedsydelse er det Jobcenteret, der træffer afgørelsen. Du skal selv ansøge om jobrettet uddannelse.

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.