• Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du samlet kan få

  Hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, er der en grænse for, hvor meget du månedligt samlet kan modtage i uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, særlig støtte samt boligstøtte.

  Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’. Din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse vil ikke blive sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men du kan få udbetalt mindre i særlig støtte og boligstøtte.

  Hvis du ikke får særlig støtte, og der ikke er nogen i din husstand, der får boligstøtte, vil kontanthjælpsloftet ikke have betydning for, hvad du kan få.

  Hvor meget du kan få i samlet støtte afhænger af din alder, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Beløbets størrelse afhænger også af størrelsen af din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Kommunen afgør, hvor meget du samlet kan få om måneden. Udbetaling Danmark får besked fra kommunen om, hvad du samlet kan få, og beregner herefter, hvad du kan få udbetalt i boligstøtte og/eller særlig støtte.   

 • Hvor meget kan jeg få i alt?

  Her er fem oversigter, der kan give dig en ide om, hvad du højst kan få i samlet støtte om måneden. Kontanthjælpslofterne afhænger bl.a. af, om du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Find den rigtige tabel:

  For modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, der får et beløb svarende til kontanthjælpen for personer fyldt 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
  For modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, der får et beløb svarende til kontanthjælpen for personer fyldt 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
      2020  2021
   Gifte og samlevende med et barn – pr. person   15.355  15.547
   Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person   15.355  15.547
   Gifte og samlevende uden børn – pr. person   11.554  11.698
   Enlige med et barn   16.009  16.209
   Enlige med to eller flere børn   16.387  16.592
   Enlige uden børn   13.975  14.150
  For kontanthjælpsmodtagere under 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
  For kontanthjælpsmodtagere under 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
      2020  2021
   Gifte og samlevende med et barn – pr. person
  13.110  13.274
   Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person   12.980  13.142
   Gifte og samlevende uden børn – pr. person   9.958  10.082
   Enlige med et barn   15.693  15.889
   Enlige med to eller flere børn   16.071  16.272
   Enlige uden børn   10.698  10.832
  For modtagere af uddannelseshjælp, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
  For modtagere af uddannelseshjælp, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
      2020  2021
   Gifte og samlevende med et barn – pr. person   12.503  12.659
   Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person   12.334  12.488
   Gifte og samlevende uden børn – pr. person   9.541  9.660
   Enlige med et barn   14.931  15.118
   Enlige med to eller flere børn   15.308  15.499
   Enlige uden børn   10.276  10.404
  For modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der opfylder 225-timers kravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
  For modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
       2020 2021
   Gifte og samlevende med et barn - pr. person
     12.236  12.389
   Gifte og samlevende med to eller flere børn - pr. person
     12.067  12.218
   Gifte og samlevende uden børn - pr. person
     9.352  9.469
   Enlige med et barn
     14.551  14.733
   Enlige med to eller flere børn
     14.928  15.115
   Enlige uden børn
     10.086  10.212
  For gifte modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som ikke opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
  For gifte modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som ikke opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
      2020 2021
  Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har et barn    9.308  9.424
   Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn   9.378  9.495
   Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som ikke har børn   6.255  6.333
   Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har et barn   7.499  7.593
   Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn   7.569  7.664
   Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som ikke har børn   5.539  5.608
 • Gevinst ved at arbejde

  Hvis du arbejder, samtidig med at du får uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kan du måske få udbetalt mere i boligstøtte og særlig støtte. Selv ganske få timers arbejde kan betyde, at du får udbetalt en større del af din tilkendte boligstøtte og/eller særlige støtte. Det skyldes, at den løn, du har tjent, bliver trukket fra i din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Og det giver plads til særlig støtte og boligstøtte, når din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse udbetales med et mindre beløb. 

 • Hvornår er man samlevende i forhold til kontanthjælpsloftet?

  Samlevende er omfattet af de samme lofter som gifte. Kommunen afgør, om du skal betragtes som samlevende.

  Du betragtes som samlevende, når du har fælles husførelse og lever i et ægteskabslignende forhold med en anden person, som det er muligt at indgå ægteskab med. Lignende regler om samlevende anvendes også i forbindelse med folke- og førtidspension, og hvis du modtager børnetilskud.

 • Undtagelser fra kontanthjælpsloftet

  Der er situationer, hvor din boligstøtte og særlige støtte undtages fra kontanthjælpsloftet. Det gælder, hvis du eller en person, du bor sammen med:

  • får boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede.
  • får boligstøtte efter reglerne for personer, der modtager døgnhjælp efter serviceloven.
  • er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype på grund af en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse.
  • får boligydelse og er anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype af kommunen.
 • Hvis du vil klage

  Du skal sende klage til kommunen, hvis du vil klage over:

  • din indplacering på en kontanthjælpsloftssats
  • tildeling af særlig støtte
  • afgørelser om samlivsstatus i forhold til loftsindplaceringen  
  • afgørelse om opkrævning af for meget udbetalt særlig støtte.

  Du skal sende din klage til Udbetaling Danmark, hvis du vil klage over:

  • afgørelse om nedsættelse af udbetaling af boligstøtte og/eller særlig støtte
  • afgørelser om opkrævning af for meget udbetalt boligstøtte.
 • Lovgivning
 • Læs også
Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kontakt

Arbejdsmarked og Ydelse - Jobcenteret

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Jobcenter
Alle dage kl. 10-12