Haagerup til foreningsmøde

Borgmester Vicky Holst Rasmussen og Formand for Kultur- Fritids- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup var afsender på invitationen til foreningsmødet. De er nemlig enige om, at vi kan, og skal, gøre det bedre for fritidslivet i Egedal.

Med udgangspunkt i en politisk godkendt udviklingsplan for vores kultur og fritidsfaciliteter og en investeringsplan og budgetaftaler, som politisk økonomisk ramme, var der en åben og saglig dialog med foreningslivet om, hvordan vi kommer godt videre – sammen.

Vi fik mange gode og ærlige input med tilbage både, omkring hvordan vi kan forbedre vores kommunikation, service og samarbejde med foreningslivet, men også i forhold til jeres hverdag ude på faciliteterne. Alt sammen input, som vil skabe grobund for en fælles retning for kultur og fritidslivet i Egedal Kommune, udmøntet i en konkret handleplan.

I vil løbende kunne følge med her på siden, hvor alt materiale kommer til at ligge. Arbejdet med en konkret handleplan pågår lige nu og Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget vil på deres møde den 10. marts drøfte alle jeres ideer, forslag og problemstillinger, for at der kan udarbejdes en tematisering af input fra mødet.

Den 21. april 2022 vil I, som aftalt på mødet, blive indkaldt til møde igen med henblik på, om I kan se jer selv i handleplan for foreningssamarbejdet. 

 

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: