Der kan løbende søges om tilskud til uddannelse af ledere/trænere for børn og unge under 25 år efter afholdt kursus.

Alle idræts- og spejderforeninger, der er hjemmehørende i Egedal Kommune og godkendt som folkeoplysende forening, kan søge tilskud fra puljen.

Der ydes et tilskud til deltagelse på lederkurser på i alt 50% af udgiften (kursusafgift og rejseudgift), dog højst kr. 1000,- pr. weekendkursus pr. leder, og højst kr. 2.000,- pr. ugekursus pr. leder.

Ved ansøgning fremsendes ansøgningsskema pr. mail til By, Kultur og Fritid på mailadresse: Kulturogfritid@egekom.dk

Læs mere om principperne for tilskud til lederkurser og uddannelse i linkboksen her på siden.

Du finder ligeledes ansøgningsskemaet i linkboksen. Bemærk, at vi skal bede om den fornødne dokumentation for udgifterne inkl. program.

 

Del: