Folkeoplysning dækker over alle de tilbud om og muligheder for et aktivt fritidsliv som idrætsforeninger, kulturelle foreninger, aftenskoler, spejdere og andre foreninger, eller selvorganiserede grupper, skaber og organiserer. Det er her vi mødes med naboer og interessefæller, det er her vi udvikler os og deler interessefællesskaber med andre.

Foreningslivet og aftenskolernes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt fritidsliv. Det er et område, som er kendetegnet ved, at en stor del af tilbuddene kun kan lade sig gøre ved hjælp af den store skare af frivillige.

Foreningslivet har tilkendegivet, at de ønsker et bredt sammensat Folkeoplysningsudvalg, som skal tilgodese mangfoldigheden i vores foreningsliv og skal sikre, at alles interesser bliver hørt og varetaget.

Byrådet har lyttet og har besluttet en bred model for sammensætning af det nye folkeoplysningsudvalg:

Model af sammensætningen
Model for sammensætning
  • 1 fra Egedal Kulturelt Samråd (EKS)
  • 1 fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)
  • 1 fra Egedal Idrætsfællesskab (EIF)
  • 1 fra Aftenskolernes Samråd
  • 1 fra idrætsforeningerne uden for paraply
  • 1 fra øvrige foreninger uden for paraply – kulturelle og hobbyprægede
  • 2 politikere fra Kultur, Fritids- og Erhvervsudvalget

Seks pladser i udvalget skal altså besættes af jer gode frivillige kræfter ude i marken.

Fire pladser skal besættes med et medlem fra hver af vores fire paraplyorganisationer: Egedal Kulturelt Samråd, Egedal Idræts Fællesskab, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd og Aftenskolernes Samråd.

To pladser skal besættes af repræsentanter, der ikke er medlem af en paraplyorganisation - henholdsvis en repræsentant for vores idrætsforeninger og en repræsentant for vores kulturelle- og hobbyprægede foreninger.

Alle i foreningerne/organisationerne er valgbare.

De 6 brugerrepræsentanter skal være medlem af en forening godkendt folkeoplysningsudvalget og må kun stille op for en af de ovenstående organisationer/grupper. 

Hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget skal have en personlig stedfortræder.

Vil du gerne være en del af det nye folkeoplysningsudvalg, så skal du gøre følgende - afhængig af hvilken af nedenstående 3, du ønsker at repræsentere:

  1. De fire paraplyorganisationer udpeger hver et medlem og en stedfortræder til udvalget.

  2. Hver af de idrætsforeninger, der ikke er medlem af en paraplyorganisation kan indstille en kandidat og en stedfortræder

  3. Hver af de kulturelle- og hobbyprægede foreninger, der ikke er medlem af en paraplyorganisation kan indstille en kandidat og en stedfortræder

Dette skal ske ved at sende en mail med navn og forening/organisation til kulturogfritid@egekom.dk senest den 10. november 2022, kl. 12.00

De 4 paraplyorganisationer udpeger selv repræsentant og stedfortræder blandt deres medlemmer forud for valgmødet den 14. november 2022.

Opstillede kandidater til henholdsvis idrætsforeninger og kulturelle- og hobbyprægede foreninger, der ikke er medlem af en paraplyorganisation, vælges på selve valgaftenen den 14. november 2022 af deres egne foreninger.

Velkommen til valgmøde den 14. september 2022

Den 14. november 2022, kl. 17.00 afholder vi valgmøde i byrådssalen på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke

Opnås der på valgmødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til udvalget, anses de pågældende for valgt.

Opnås der ikke enighed i første omgang, så får den pågældende gruppe/organisation tid i enrum til at forsøge at komme til enighed.

Opnås der stadig ikke enighed, så foretages der en indstilling til Kultur, Fritids- og Erhvervsudvalget, som herefter udpeger medlemmerne.

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag  8-14
Tirsdag  10-14
Onsdag  10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12 - Kun telefonisk henvendelse

Del: