sport gul

Vi har brug for jeres input og inviterer derfor nu til workshopforløb

Der skal udarbejdes en analyse og udviklingsplan. Analysen fremlægges og drøftes med borgere og brugere, som får mulighed for at komme med input til ny udviklingsplan.  Det sker på 3 workshops:

Workshop 1: Videndeling og dilemmaer (16. juni 2020 kl. 18-20)
Analyse af Egedals indledende analyser af kapacitet, anvendelse, befolkningsudvikling mv. fremlægges sammen med oplæg om kultur- og fritidstendenser og inspiration til optimeret brug.

Workshoppen afholdes online som webinar. Deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål via en chatfunktion. Efter workshoppen modtager alle deltagere et spørgeskema med en række uddybende spørgsmål relateret til en række muligheder og dilemmaer ved optimeret anvendelse. Link til webinar sendes til alle tilmeldte deltagere kort til før afholdes af workshoppen.


Workshop 2: Scenarier (31. august 2020 kl. 18-21)
På baggrund af første workshop og spørgeskema udarbejdes en række scenarier for udviklingen af kommunens faciliteter.  Scenarierne fremlægges på workshop 2 og deltagerne inviteres til at pege på fordele og ulemper samt supplere med nye ideer.

Workshop 2 afholdes online i mindre grupper eller ved fremmøde afhængig af retningslinjerne for forsamlinger ultimo august. Tilmeldte deltagere vil få yderligere besked medio august. 


Workshop 3: Udviklingsplan (22. oktober 2020 kl.18-20)
På baggrund af drøftelserne på workshop 2 udarbejdes et udkast til en udviklingsplan, der kan understøtte den løbende prioritering i drift og udvikling af for kultur- og fritidsfaciliteter i Egedal Kommune. Udkastet fremlægges og drøftes med henblik på en sidste kvalificering forud for politisk fremlæggelse.

Workshop 3 afholdes online som webinar eller ved fremmøde afhængig af retningslinjerne for forsamlinger i oktober. Tilmeldte deltagere vil få yderligere besked primo oktober. 

Workshops afholdes af Egedal Kommune i samarbejde med Keingart:

Keingart har igennem de seneste 12 år specialiseret sig i udvikling og nytænkning af kultur- og fritidsfaciliteter og er valgt på grund af deres ekspertise i forhold til optimeret og moderne anvendelse af faciliteter, store kendskab til udviklingen af danskernes kultur- og fritidsvaner samt bred erfaring med samarbejde og involvering af kultur- og fritidsbrugere.

Hvad er kultur- og fritidsfaciliteter?

I analysen fokuseres på bygninger og arealer ejet af Egedal Kommune som anvendes til kultur og fritidsformål. Det vil sige idrætscentre, skolernes gymnastiksale, kulturhuse, spejderhytter og andre klubfaciliteter. Alle de faciliteter, der i dag er registeret i Egedal Kommunes bookingsystem Egon. Vi taler altså om 9 spejderhytter, 8 kulturhuse og 30 idrætslokationer.

Du tilmelder dig 3 workshops på en gang

Deltagere tilmelder sig alle tre workshops på en gang og det forventes, at det er den samme person, der deltager på alle tre workshops. Vores workshops er sammensat som ’et forløb, hvor viden fra første workshop bæres videre i diskussionerne i workshop 2 og 3. Forudsætningen for at deltage i workshop 2 og 3 er derfor deltagelse i workshop 1.

Alle borgere og foreninger, der anvender og har en interesse i udviklingen af kultur og fritidsfaciliteter, inviteres til at deltage i de tre workshop.

Der er 200 pladser til hver workshop, der fordeles efter først til mølle.

For at sikre så alsidig en deltagerkreds som muligt henstiller vi, at hver forening kun tilmelder en deltager

Tilmelding her.

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: