En folkeoplysende forening er:

  • En forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning eller 
  • En forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Det er administrationen i Egedal Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling, der administrativt godkender Foreningen, og efterfølgende sender en orientering til Folkeoplysningsudvalget om godkendelse, eller afslag. Der sendes godkendelse, eller afslag fra Egedal Kommune til ansøger.

Du finder ansøgning om godkendelse af folkeoplysende virksomhed i den sorte selvbetjeningsboks i højre side.

Folkeoplysende foreninger, der er godkendt efter reglerne i folkeoplysningsloven, er berettiget til en række fordele, afhængig af foreningstypen. Der kan således søges om aktivitetstilskud og lokaletilskud, samt gratis anvisning af ledige lokaler.

Folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde omfatter idræt og idebestemt/samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Der er forskellige krav, der skal være opfyldt, for at forening kan godkendes. Du kan få mere viden om dette under 'Dokumenter'. Her kan du også læse forslag til foreningsvedtægter.

Kontakt

Kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 8003

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12