Du kan bruge fonde.dk til at få overblik over, hvilke fonde, der støtter de projekter du arbejder med lige nu.

Fonde.dk

Fonde.dk er Danmarks største online fondsdatabase, der støtter arbejdet med fundraising for mange målgrupper. Portalen indeholder forskellige værktøjer, der kan benyttes til at målrette og effektivisere fundraisingen indenfor en meget bred vifte af emner som kultur, natur, fritid, iværksætteri, ældre, børn, arkitektur og meget andet.

Gratis login

Egedal Kommune har fra den 1. august 2018 tegnet en storbrugerlicens til Fonde.dk, hvilket betyder at alle foreninger og institutioner i kommunen kan få gratis adgang til at benytte databasen. Der kan maks. oprettes en bruger pr. forening (det er foreningens bestyrelse, der har råderet over brugerprofilen), institution eller afdeling/center.

Hvordan får jeg adgang?

For at få adgang til Fonde.dk skal du/I sende en mail til Henriette Nordvig, Henriette.Nordvig@egekom.dk. Mailen skal indeholder følgende oplysninger:

•Navn
•E-mail
•Navn på forening/institution/afdeling og center
•I emnefelt skal der stå "Egedal Kommne"

Vær venligst opmærksom på, at mailen indeholder de oplysninger, der efterspørges.

Har du yderligere spørgsmål til Fonde.dk, er du velkommen til at kontakte Henriette Nordvig på mail: Henriette.Nordvig@egekom.dk eller telefon.: 7259 7605.