Egedal Kommune sætter stor pris på den betydelige frivillige indsats, som foreningslivet i Egedal yder, og giver derfor foreningerne mulighed for at indstille en særligt aktiv frivillig eller forening til hædring.

Prismodtagerne skal enten have bopæl i kommunen eller være repræsenteret i en forening med hjemsted i Egedal Kommune.

Priserne uddeles ved et festligt arrangement på Egedal Rådhus den 11. november 2019.

Årets Ildsjæl 2019

Kender du/I den person der gør en kæmpe forskel for fritidslivet i Egedal Kommune?

Det er nu, I skal beskrive hvad der gør, at jeres kandidat er den rette modtager af prisen "Årets ildsjæl 2019"

  • Der er gjort noget særligt for borgerne, og dermed medvirket til at gøre Egedal til et godt sted at bo
  • Der har et særligt drive, taget initiativer og virket som igangsætter på det kulturelle område
  • Der har ydet en bemærkelsesværdigt indsats indenfor kunst, musik eller det almene kulturelle område
  • Der har udvist kulturelt mod eller nytænkning
  • Der inspirerer og motiverer andre til at gøre en forskel

Indstillingsberettighede til priserne er alle foreninger og borgere i Egedal Kommune. Frist for indstilllingen er 15. oktober 2019. Hvis I tidligere har indstillet kandidater, som ikke modtog prisen så send ind igen. At de ikke fik prisen er kun et udtryk for at der hvert år er flere værdige modtagere som Kultur- og Erhvervsudvalget kan vælge imellem, men der er kun én der kan få prisen.

Indstillingerne skal være skriftlige og med en klar motivering. 

Indstillingsskemaerne sendes til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke, Kultur og Fritid. Eller på mail: kulturogfritid@egekom.dk  senest den 15. oktober 2019.

Alle indstillinger, der er indsendt rettidigt, forelægges Kultur og Erhvervsudvalget.

Kontakt

Kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 8003

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12