Egedal Kommune sætter stor pris på den betydelige frivillige indsats, som foreningslivet i Egedal yder, og giver derfor foreningerne mulighed for at indstille en særligt aktiv frivillig eller forening til hædring.

Prismodtagerne skal enten have bopæl i kommunen eller være repræsenteret i en forening med hjemsted i Egedal Kommune.

Priserne uddeles ved et festligt arrangement på Egedal Rådhus den 11. november 2019. 

Mesterskabspriser for børn og unge under 25 år

Mesterskabspriserne tildeles børn og unge under 25 år, som har opnået sportslige resultater som mindst svarer til;

  • Nordisk-, Verdensmesterskab eller lignende - guld, sølv og bronze.
  • Danmarksmesterskabet (DM) - guld, sølv og bronze
  • Sjællandsmesterskabet (SM) - guld og sølv.
  • Alt under førnævnte mesterskaber: Vundet rækken/serien/turneringen arrangeret af eller for foreningens specialforbund
  • Andre særligt bemærkelsesværdige resultater.

Alle foreninger eller personer, som har kendskab til resultater opnået ved officielle mesterskaber kan indstille sportsudøvere til prisen.

I skal sammen med indstillingen vedlægge dokumentation for kravet om, at mesterskabet er præsteret. Dokumentationen kan være et udklip fra en officiel resultatliste.

Herudover er der mulighed for at belønne børn og unge indtil 25 år, der har opnået særligt bemærkelsesværdige resultater eller en helt speciel præstation.

Indstillingerne skal være skriftlige og med en klar motivering. 

Indstillingsberettigede til priserne er alle foreninger og borgere i Egedal Kommune.

Hvis I tidligere har indstillet kandidater, som ikke modtog prisen så send ind igen. At de ikke fik prisen, er kun et udtryk for, at der hvert år er flere værdige modtagere, som Kultur- og Erhvervsud- valget kan vælge imellem, men der er kun én der kan få prisen.

Indstillingsskemaerne sendes til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke, Kultur og Fritid. Eller på mail: kulturogfritid@egekom.dk senest den 15. oktober 2019.

Alle indstillinger, der er indsendt rettidigt, forelægges Kultur og Erhvervsudvalget.

Kontakt

Kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 8003

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12