Formål med puljen:

Den frivillige indsats skaber glæde, tryghed og samhørighed og bidrager dermed til at skabe verdens bedste hverdag for borgerne i Egedal. Formålet med puljen til frivillighed og partnerskaber er at støtte aktiviteter, som fremmer nye samarbejder, der skaber vækst, styrker fællesskabet og det frivillige engagement til gavn for lokalsamfundet. Formålet understøtter visionen om hverdag og fællesskab i bevægelse.

Puljen ligger under Kultur- og Erhvervsudvalget og skal støtte frivillighed og partnerskaber med fokus på foreninger, erhvervsliv, den åbne skole og lokalsamfundene.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af virksomheder, iværksættere, foreninger og uorganiserede frivillige.

Hvornår kan der søges?

Der er to årlige ansøgningsrunder den 1. april og den 1. oktober. Du skal sende din ansøgning på mail til nedenstående mailadresse. For ansøgninger til Åben Skole-projekter er der løbende ansøgningsfrist. Se mere info nedenfor.

Puljens størrelse:

Puljen er på 150.000 kr. i 2021.

Midlerne fordeles med 1/3 på hvert af de følgende 3 puljer:

 1. Erhverv
 2. Åben Skole
 3. Frivillighed

Kriterier:

Der lægges især vægt på ansøgninger, der:

 • Er nytænkende, eksperimenterende og kreative
 • Understøtter bæredygtige samarbejder
 • Understøtter samarbejder med uddannelsesinstitutioner, som bidrager til at sikre fremtidens arbejdskraft
 • Understøtter frivilligheden ved nye samarbejder eller partnerskaber
 • Skaber eller viderefører tilbagevendende begivenheder og traditioner i lokalområdet

Hvad kan der søges til:

 • Projekter og partnerskaber, der understøtter vækst og fremtidig arbejdskraft i Egedal inden for f.eks. digitalisering, velfærds- og turismeområdet samt grøn omstilling
 • Åben Skole projekter
 • Partnerskabs/samarbejdsprojekter på tværs med fokus på løsning af fælles udfordringer
 • Projekter der skaber liv og inkluderer flere borgere i lokalområdets liv og udvikling
 • Projekter og arrangementer der fremhæver den særlige lokale identitet

Hvad kan der ikke søges til?

 • Tilskud til drift og vedligehold
 • Projekter eller arrangementer, der har fundet sted på bevillingstidspunktet
 • Der ydes ikke tilskud til kørsel eller andre transportudgifter i forbindelse med projektet
 • Der kan ikke søges til §18 tiltag

Du kan læse mere om, hvordan du søger puljen i retningslinjerne nedenfor. Her finder du også selve ansøgningsskemaet. 

Spørgsmål:

For spørgsmål kontakt idræts- og fritidskonsulent Thor Storgaard på Thor.Storgaard@egekom.dk eller kulturogfritid@egekom.dk (foreninger)eller Erhvervskoordinator Jane Mortensen på Jane.Mortensen@egekom.dk (virksomheder)

Om åben skole:

Hvis du vil søge midler til underpuljen 'åben skole projekter', så skal du søge særskilt. Læs mere om hvordan her. Der er løbende ansøgningsfrist.

Kontakt

Kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: