Åben Skole skal bidrage til at

 • styrke en mere varieret skoledag, der øger kvalitet, trivsel og motivation hos eleverne via praksisnære og anvendelsesorienterede undervisningsforløb
 • eleverne får et større kendskab til Egedals virksomheder og foreningsliv
 • gøre det enkelt for skolerne at se kommunens forløb på skolenivirkeligheden.dk/egedal, som også omfatter tilbud fra Egedal Biblioteker, Ung Egedal, Lokalhistorisk Arkiv & Museer med flere
 • det er attraktivt og nemt for mindre virksomheder og foreninger at indgå samarbejde med skolerne
 • på den lange bane at motivere eleverne til at vælge erhvervsfaglige uddannelser.

Om puljen

Åben Skole-forløb er fra 2021 en underpulje til Kultur- og Erhvervsudvalgets Pulje til Frivillighed og Partnerskaber. Derfor er der i 2021 totalt afsat 148.879 kr. til Åben Skole-forløb og 100.000 kr. fra 2022. Puljen kan søges af mindre virksomheder og foreninger som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og eventuelle faktiske materialeomkostninger ved afholdelse af et Åben Skole-forløb. Der kan maximalt tildeles 10.000 kr. pr. virksomhed/forening. Midlerne fordeles 50/50 mellem mindre virksomheder og foreninger. Ønsket er, at paletten af Åben Skole-tilbud bliver så bred som muligt. Se formålet med Åben Skole-puljen nedenfor.

Kort fortalt:

 • Foreninger/virksomheder fra Egedal Kommune kan søge midler til tabt arbejdsfortjeneste/trænerudgifter og/eller eventuelle faktiske materialeomkostninger.
 • Forløb fra lokale foreninger/virksomheder er gratis for lærerne/skolerne i Egedal Kommune.
 • Dit oprettede forløb på skolenivirkeligheden.dk/egedal gælder som en ansøgning til puljen. 
 • Der er løbende mulighed for at lægge forløb ind. Dog formidles der til skolerne medio april 2021 med de forløb, der ligger tilgængelige her. 

Hvordan søger jeg puljen?

Du søger puljen ved at lægge dit forløb på portalen skolenivirkeligheden.dk/egedal. Her skal du enten vælge ”Gratis forløb” eller ”betalingsforløb”.

Ønsker I at søge ind i puljen, vælg "betalingsforløb". Vær tydelig med, hvad prisen er for et forløb/pr gang. Inden vi godkender forløbene, ændrer vi deres status til ”gratis”, så de er gratis for lærerne/skolerne. Hvis forløbene bookes, reserverer vi beløbet og udbetaler til jer, når I har afholdt det. Der kan maximalt søges og tildeles 10.000 kr. pr. virksomhed/forening. Midlerne kan søges som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved afholdelse af forløbet og/eller eventuelle faktiske materialeomkostninger. 

Ansøgningen består af disse trin:

 1. Du lægger dit forløb ind på skolenivirkeligheden.dk/egedal.
  a. Husk at uploade fotos og eventuelt logo for at gøre beskrivelsen levende.
  b. Gør det tydeligt, hvad udgiften er pr. forløb i tabt arbejdsfortjeneste og eventuelle faktiske materialeomkostninger, samt hvor mange elever du kan have med i dit forløb/hold. Timesats og timeforbrug skal fremgå klart pr. forløb pr. hold.
 2. Vi gennemgår dit forløb, for at sikre at det lever op til læringsmål og formålet med Åben Skole.
 3. Når vi godkender dit forløb, noterer vi forløbets pris, og ændrer dets status til "gratis forløb", da alle forløb er gratis for skolerne.
 4. Herefter skal du godkende det endeligt via en auto-mail fra skolenivirkeligheden. Og så bliver det tilgængeligt på skolenivirkeligheden.dk/egedal.
 5. Hvis en skole booker dit forløb, reserverer Kultur og Fritid den fornødne del af budgettet. OBS: Tildeling sker efter "kriterier for udmøntning", først til mølle-princippet, og indtil puljemidlerne er brugt. Udbetaling sker efter afvikling af kurset og mod dokumenterede udgifter.
 6. Derefter videresender vi bookingen til dig. Den indeholder lærerens kontaktinformationer. Herfra tager du og læreren dialogen direkte for at planlægge afholdelsen af forløbet.

Søger du ikke puljemidler:

Mange forløb kan realiseres uden økonomisk tilskud. Hvis du som forening eller virksomhed tilbyder forløbet uden at søge puljen, opretter du forløbet som "gratis forløb" skolenivirkeligheden.dk/egedal. Der er løbende frist for at lægge forløb ind. Dog formidles der til skolerne medio april 2021 med de forløb, der ligger tilgængelige her. 

Når vi har gennemgået dit forløb, modtager du en mail fra skolenivirkeligheden.dk, hvor du skal godkende oprettelsen af forløbet. Næste gang du hører noget, er hvis en lærer ønsker at booke dit forløb. Afsenderen af mailen er skolenivirkeligheden.dk og indeholder lærerens kontaktinformationer. Herfra tager du og læreren dialogen direkte for at sikre at forløbet tilrettelægges bedst muligt. 

Hvad er den åbne skole, og hvor foregår den? 

Åben skole-forløb kan enten foregå på en skole, hvor en mindre virksomhed eller forening kommer ud. Eller ved at en skole kommer ud til en mindre virksomhed eller forening.

Åben Skole-samarbejde kan enten bestå af længerevarende forløb over uger eller måneder med en eller flere lektioner pr. skoledag eller enkeltstående hold med en eller flere lektioner på en enkelt skoledag.

Tidsplan

Der er løbende ansøgningsfrist, indtil puljen er tom. Skolerne præsenteres for skolenivirkeligheden.dk/egedal i april og sammensætter årsplan i maj samt i uge 27 og 32. Det er i disse uger og herefter, du kan forvente at blive kontaktet af dem.

Har du spørgsmål eller overvejelser i forbindelse med ansøgning, må du endelig kontakte os på catja.thystrup@egekom.dk eller kulturogfritid@egekom.dk (foreninger) eller erhverv@egekom.dk (virksomheder).

Vi takker for din interesse!

Børn På Legeplads Boesagerskolen (2)

Åben Skole - trivsel, motivation og kvalitet

Tvekamp på Skenkelsø Mølle

Åben Skole - Skolen ud af klasseværelset

Godkendt Til PR Af Dem På Billedet Foto Catja Thystrup (4)

Åben Skole - kreativ læring

Kontakt

Kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12