Hvem kan søge?

Alle godkendte foreninger under folkeoplysningsloven kan ansøge puljen om tilskud.

Hvad kan der søges tilskud til?

 • Starttilskud
 • Tilskud til inventar eller materiel
 • Nye initiativer eller aktiviteter
 • Arrangementer
 • Elite
 • Foreninger der ønsker at oprette specielle hold
 • Opkvalificering
 • Ansættelse af undervisere
 • Indkøb af særligt udstyr
 • Særlige events

Udover godkendte folkeoplysende foreninger kan uorganiserede grupper også søge:

 • Uorganiserede grupper (nonprofit) kan søge om tilskud til projekter og arrangementer, så længe formålet er i tråd med Folkeoplysningslovens formål og rammer, og henvender sig bredt til borgere og familier i Egedal.

Hvad kan der ikke søges tilskud til?

 • Projekter der er afholdt/gennemført på bevillingstidspunkt. Med bevillingstidspunkt menes det tidspunkt, hvor ansøgning er behandlet i Kultur- og Erhvervsudvalget).
 • Der kan ikke søges om underskudsdækning
 • Der ydes ikke tilskud til kommercielle projekter
 • Der ydes ikke tilskud til projekter, der ikke hører under folkeoplysningslovens formål og rammer.

Puljens størrelse:

Puljen er på kr. 291.532 kr. for 2021, dette beløb opdeles i 3 lige store puljer, i overensstemmelse med årets tre muligheder for at ansøge. Dvs. 97.177 pr. ansøgningsrunde.

Hvornår skal der ansøges i 2021?

Ansøgningsfrist

Til behandling i Kultur- og Erhvervsudvalget

1. februar 8. marts

1. maj

7. juni

1. september

4. oktober

Kontakt

Kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12