Hvem kan søge?

Alle godkendte foreninger under folkeoplysningsloven kan ansøge puljen om tilskud.

Hvad kan der søges tilskud til?

Starttilskud:
Når en forening bliver godkendt i løbet af året, er tilskudsrammerne fordelt. Derfor kan man kompensere med et tilskud, der svarer til det, foreningen havde fået, hvis den var indgået i den ordinære tilskudsberegning.

Tilskud til inventar eller materiel:
Som er en nødvendighed for at udøve aktiviteten.

Nye initiativer eller aktiviteter:
Vil foreningen prøve nye aktiviteter eller initiativer af, kan der bevilges et beløb til opstart af aktiviteten.

Arrangementer:
Kulturelle foreninger kan søge om tilskud til arrangementer, som kan være med til at styrke bredden og mangfoldigheden i Egedal kultur– og fritidsliv. Det være sig musik eller kunst i bred forstand. Der skal være offentlig adgang til arrangementet, for at opnå tilskud.

Elite:
Der kan ydes tilskud til eliteidrætten i forbindelse med rejser til kampe/turneringer i europæisk eller international konkurrence, så som VM og EM, dog kun hvis det ikke er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

Foreninger der ønsker at oprette specielle hold:
For særlig udsatte børn og unge.

Opkvalificering:
Af de frivillige ledere eller trænere til at håndtere sårbare børn og unge.

Ansættelse af undervisere:
Med særlige fagkompetencer indenfor området.

Indkøb af særligt udstyr:
For at kunne udøve aktiviteten

Særlige events:
I relation til det frivillige foreningsliv eller inklusionsprojekter

Udover godkendte folkeoplysende foreninger kan uorganiserede grupper også søge om tilskud til projekter og arrangementer, så længe formålet er i tråd med Folkeoplysningslovens formål og rammer, og henvender sig bredt til borgere og familier i Egedal.


Hvad kan der ikke søges tilskud til?

  • Projekter der er afholdt/gennemført på bevillingstidspunkt. Med bevillingstidspunkt menes det tidspunkt, hvor ansøgning er behandlet i Kultur- og Erhvervsudvalget.
  • Der kan ikke søges om underskudsdækning
  • Der ydes ikke tilskud til kommercielle projekter
  • Der ydes ikke tilskud til projekter, der ikke hører under folkeoplysningslovens formål og rammer.


Puljens størrelse:

Puljen er på kr. 291.532 kr. for 2021, dette beløb opdeles i 3 lige store puljer, i overensstemmelse med årets tre muligheder for at ansøge. Dvs. 97.177 pr. ansøgningsrunde.

Hvornår skal der ansøges i 2022?

Ansøgningsfrist

Til behandling i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

1. februar 10. Marts

1. maj

9. Juni

1. september

6. Oktober

Kontakt

Kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12