Åben Skole skal bidrage til at

 • styrke en mere varieret skoledag, der øger kvalitet, trivsel og motivation hos eleverne via praksisnære og anvendelsesorienterede undervisningsforløb
 • eleverne får et større kendskab til Egedals virksomheder og foreningsliv
 • gøre det enkelt for skolerne at se kommunens forløb på skolenivirkeligheden.dk/egedal, som også omfatter tilbud fra Egedal Biblioteker, Ung Egedal, Lokalhistorisk Arkiv & Museer med flere
 • det er attraktivt og nemt for mindre virksomheder og foreninger at indgå samarbejde med skolerne
 • på den lange bane at motivere eleverne til at vælge erhvervsfaglige uddannelser.

Hvad er den åbne skole, og hvor foregår den? 

Åben skole-forløb kan enten foregå på en skole, hvor en mindre virksomhed eller forening kommer ud. Eller ved at en skole kommer ud til en mindre virksomhed eller forening.

Åben Skole-samarbejde kan enten bestå af længerevarende forløb over uger eller måneder med en eller flere lektioner pr. skoledag eller enkeltstående hold med en eller flere lektioner på en enkelt skoledag.

Lidt om puljen

I 2020 er der afsat en pulje på 100.000 kr., som mindre virksomheder og foreninger kan søge som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved afholdelse af et forløb og eventuelle faktiske materialeomkostninger - dog maximalt 10.000 kr. pr. virksomhed/forening. Midlerne fordeles 50/50 mellem mindre virksomheder og foreninger. Ønsket er, at paletten af Åben Skole-tilbud bliver så bred som muligt. 

Hvordan søger jeg puljen?

Når du lægger dit forløb på portalen skolenivirkeligheden.dk/egedal, kan du enten vælge ”Gratis forløb” eller ”betalingsforløb”.

Ønsker du at oprette og afholde et forløb uden at søge ind i puljen, vælger du ”Gratis forløb”. Det kan alle gøre.

Vælger du derimod ”betalingsforløb”, og repræsenterer du en forening eller mindre virksomhed, gælder dit oprettede forløb som en ansøgning til puljen. Se mere nedenfor.

Gratis forløb

Mange forløb kan realiseres uden økonomisk tilskud. Hvis du som forening eller mindre virksomhed tilbyder et forløb gratis, vælger du det, når du opretter forløbet på skolenivirkeligheden.dk/egedal. Frist for at lægge forløb ind er for foreninger den 27. april 2020. Når det gælder virksomheder, er mange lige nu stærkt udfordrede af COVID19, og derfor er ansøgningsfristen for virksomheder udskudt ind til videre. 

Når vi har gennemgået dit forløb, modtager du en mail fra skolenivirkeligheden.dk, hvor du skal godkende oprettelsen af forløbet. Næste gang du hører noget, er hvis en lærer ønsker at booke dit forløb. Afsenderen af mailen er skolenivirkeligheden.dk og indeholder lærerens kontaktinformationer. Herfra tager du og læreren dialogen direkte for at sikre at forløbet tilrettelægges bedst muligt. 

Betalingsforløb 

Ønsker du som forening eller mindre virksomhed at søge kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved afholdelse af forløbet og/eller eventuelle faktiske materialeomkostninger, sker dette automatisk, når du vælger ”betalingsforløb” på skolenivirkeligheden.dk/egedal. Der kan maximalt søges og tildeles 10.000 kr. pr. virksomhed/forening.

For at komme i gang, skal du følge fire trin:

 1. Du lægger dit forløb ind på skolenivirkeligheden.dk/egedal senest d. 27. april for foreninger, mens fristen for virksomheder er udskudt ind til videre.
  a. Husk at uploade fotos og eventuelt logo for at gøre beskrivelsen levende.
  b. Gør det tydeligt, hvad udgiften er pr. forløb i tabt arbejdsfortjeneste og eventuelle faktiske materialeomkostninger, samt hvor mange elever du kan have med i dit forløb/hold. Timesats og timeforbrug skal fremgå klart pr. forløb pr. hold.
 2. Når vi har gennemgået dit forløb, skal du godkende det endeligt. Og så bliver det tilgængeligt på skolenivirkeligheden.dk/egedal.
 3. Hvis en skole ønsker at booke dit forløb, sørger Kultur og Fritid / Erhverv for at reservere den fornødne del af budgettet til dit forløb. OBS: Tildeling sker efter "kriterier for udmøntning", først til mølle-princippet, og indtil puljemidlerne er brugt. Udbetaling sker efter afvikling af kurset og mod dokumenterede udgifter.
 4. Derefter videresender vi bookingen til dig. Den indeholder lærerens kontaktinformationer. Herfra tager du og læreren dialogen direkte for at sikre, at forløbet tilrettelægges bedst muligt.

Skolerne sammensætter årsplan i maj samt i uge 27 og 32. Det er i disse uger og herefter, du kan forvente at blive kontaktet af dem.

Har du spørgsmål eller overvejelser i forbindelse med ansøgning, må du endelig kontakte os på kulturogfritid@egekom.dk (foreninger) eller erhverv@egekom.dk (virksomheder).

Vi takker for din interesse!

Børn På Legeplads Boesagerskolen (2)

Åben Skole - trivsel, motivation og kvalitet

Tvekamp på Skenkelsø Mølle

Åben Skole - Skolen ud af klasseværelset

Godkendt Til PR Af Dem På Billedet Foto Catja Thystrup (4)

Åben Skole - kreativ læring

Kontakt

Kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 8003

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Erhverv

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: erhverv@egekom.dk

Erhvervskonsulent
Thomas Birger Hansen
Tlf. 7259 7207

Erhvervskoordinator
Jane Mortensen
Tlf: 7259 6259