Tilskud til aktiviteter

Foreninger, der er godkendt jf. Folkeoplysningsloven, og som har hjemsted i Egedal Kommune, kan søge om tilskud til aktiviteter tilrettelagt for børn og unge under 25 år.

Ansøgningsfristen er den 15. februar, som det også er anført i Vejledning vedr. ansøgning om tilskud til aktiviteter.

Tilskud til uddannelse af ledere og instruktører

Der kan løbende søges om tilskud til uddannelse af ledere/trænere for børn og unge under 25 år.

Alle idræts- samt spejderforeninger, der er hjemmehørende i Egedal Kommune og godkendt som folkeoplysende forening kan søge tilskud fra puljen.

Der ydes et tilskud til deltagelse på lederkurser på i alt 50% af udgiften (kursusafgift og rejseudgift), dog højst kr. 1000,- pr. weekendkursus pr. leder, og højst kr. 2.000,- pr. ugekursus pr. leder. 

Tilskud til lokaler

Egedal Kommune yder tilskud til lokaler for voksenundervisningen samt det frivillige foreningsarbejde for børn og unge.

Ansøgningsfristen for tilskud til egne/ lejede lokaler er den 1. april. Der kan løbende søges om lokaletildkud for hytter og lejrture.

Der ydes tilskud med 75% af driftsudgifterne til almindelige lokaler til voksenundervisning og med 65% af driftsudgifterne til lokaler for foreninger, der har aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Kontakt

Kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kulturogfritid@egekom.dk
Tlf.: 7259 8003

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12