Tilskud til leder- og træneruddannelse

Der kan løbende søges om tilskud til uddannelse af ledere/trænere for børn og unge under 25 år efter afholdt kursus.

Alle idræts- samt spejderforeninger, der er hjemmehørende i Egedal Kommune og godkendt som folkeoplysende forening kan søge tilskud fra puljen.

Der ydes et tilskud til deltagelse på lederkurser på i alt 50% af udgiften (kursusafgift og rejseudgift), dog højst kr. 1000,- pr. weekendkursus pr. leder, og højst kr. 2.000,- pr. ugekursus pr. leder.

Ved ansøgning fremsendes ansøgningsskema pr. mail til Center for By, Kultur og Borgerservice på adresse: Kulturogfritid@egekom.dk
Skemaet udfyldes med følgende information:

  •  foreningens navn
  •  kurset titel
  •  tidsrum og sted
  •  navn og titel på deltager(e)
  •  fornøden dokumentation for udgifternes, samt program 
Del: