sport gul

Vi har brug for jeres input og inviterer derfor nu til workshopforløb

Der skal udarbejdes en analyse og udviklingsplan. Analysen fremlægges og drøftes med borgere og brugere, som får mulighed for at komme med input til ny udviklingsplan.  Det sker på 3 workshops:

Workshop 1: Videndeling og dilemmaer (16. juni 2020 kl. 18-20) - Er afholdt
Analyse af Egedals indledende analyser af kapacitet, anvendelse, befolkningsudvikling mv. fremlægges sammen med oplæg om kultur- og fritidstendenser og inspiration til optimeret brug.

Se Keingarts analyse her.

Se Keingarts præsentation af analyser her.


Hjælp os med din viden om kultur- og fritidsfaciliteterne:
Deltag i spørgeskemaundersøgelsen (det tager cirka 5 minutter) - svar frist torsdag den 25. juni.

Workshop 2: Scenarier (31. august 2020 kl. 18-21) - Er afholdt
På baggrund af første workshop og spørgeskema udarbejdes en række scenarier for udviklingen af kommunens faciliteter.  Scenarierne fremlægges på workshop 2 og deltagerne inviteres til at pege på fordele og ulemper samt supplere med nye ideer.

Workshop 2 afholdes online i mindre grupper eller ved fremmøde afhængig af retningslinjerne for forsamlinger ultimo august. Tilmeldte deltagere vil få yderligere besked medio august. 

Præsentation fra workshop 2.

Svar på spørgeskemaer.

Udviklingsscenarier.


Workshop 3: Udviklingsplan (22. oktober 2020 kl.18-20)
På baggrund af drøftelserne på workshop 2 udarbejdes et udkast til en udviklingsplan, der kan understøtte den løbende prioritering i drift og udvikling af for kultur- og fritidsfaciliteter i Egedal Kommune. Udkastet fremlægges og drøftes med henblik på en sidste kvalificering forud for politisk fremlæggelse.

Workshop 3 afholdes online som webinar eller ved fremmøde afhængig af retningslinjerne for forsamlinger i oktober. Tilmeldte deltagere vil få yderligere besked primo oktober. 

Workshops afholdes af Egedal Kommune i samarbejde med Keingart:

Keingart har igennem de seneste 12 år specialiseret sig i udvikling og nytænkning af kultur- og fritidsfaciliteter og er valgt på grund af deres ekspertise i forhold til optimeret og moderne anvendelse af faciliteter, store kendskab til udviklingen af danskernes kultur- og fritidsvaner samt bred erfaring med samarbejde og involvering af kultur- og fritidsbrugere.

Hvad er kultur- og fritidsfaciliteter?

I analysen fokuseres på bygninger og arealer ejet af Egedal Kommune som anvendes til kultur og fritidsformål. Det vil sige idrætscentre, skolernes gymnastiksale, kulturhuse, spejderhytter og andre klubfaciliteter. Alle de faciliteter, der i dag er registeret i Egedal Kommunes bookingsystem Egon. Vi taler altså om 9 spejderhytter, 8 kulturhuse og 30 idrætslokationer.

Tilmeldingsfrist er overskredet.

Har du spørgsmål kan du kontakte projektleder Mette Seligman på Mette.seligmanm@egekom.dk

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: