For at styrke det frivillige sociale arbejde i Egedal Kommune, uddeles der årligt tilskud til sociale og sundhedsfremmende aktiviteter, hvor den frivillige indsats er afgørende for deres udførelse.

Aktiviteterne skal være målrettet borgere, der har et nedsat funktionsniveau, oplever særlige vanskeligheder i deres liv eller vurderes at tilhøre en udsat samfundsgruppe. Tilskuddet gives efter § 18 i Lov om Social Service og kaldes § 18 Midler.

Sådan søger I støtte

Der er ansøgningsfrist én gang om året. Ansøgningsfristen er den 1. oktober.

For at jeres ansøgning kan komme i betragtning, må ansøgningsskemaet være udfyldt og indeholde et budget for den aktivitet, I søger støtte til. I finder ansøgningsskemaet øverst på siden.

Læs mere om rammer og mål for tilskud, fordelingsprincipper og retningslinjer 

Find ansøgningsskema for 2021 her.

Eksempler på aktiviteter I kan søge støtte til:

  • Besøgs- og telefontjenester
  • Ledsagerordninger på frivillig basis
  • Aktiviteter der fremmer en sund livsstil og god trivsel
  • Selvhjælpsgrupper
  • Sociale caféer, krisecentre og væresteder
  • Opstart af frivillige sociale foreninger
  • Aktiviteter der giver oplevelser til udsatte børn og unge

Tildeling af midler til brug i 2021

Oversigtsdokument 2021 - Børn og Unge

Oversigtsdokument 2021 - Voksne

Har I spørgsmål

Har I flere spørgsmål kan I kontakte Center for Sundhed og Omsorg på cso-18@egekom.dk

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12