Oversigt over vinterferiens aktiviteter kommer til at ligge her - og opdateres løbende, når vi nærmer os uge 7.

Om FerieSjov i Egedal

Egedal Kommunes Kultur- og Fritidsteam laver, i samarbejde med vores foreningsliv og Erhvervsliv, Sommerferiesjov i Egedal er for skolebørnene i kommunen.

Det foregår i ugerne: 7 (vinterferien) 26-31 (Sommerferie) og 42 (Efterårsferien).


Hvem kan deltage?
Feriesjov i Egedal er for dig, der er mellem 5-17 år og som enten bor i Egedal Kommune, går i skole i Egedal Kommune eller er skoleelev med en anden tilknytning til kommunen.

Der vil komme nærmere information om tilmelding og de enkelte aktiviteter før hver skoleferie.

Interesserede foreninger eller erhvervsliv skal venligst udfylde skemaet ”Tilmelding til SommerFerieSjov for skolebørn i Egedal” Skema findes i bunden under relevante links.

Skemaet sendes til kulturogfritid@egekom.dk


Behandling af dine persondataoplysninger:
Tilmeldingslister med oplysning om navn og telefonnummer videresendes til underviser/instruktør. Læs mere om Egedal Kommunes behandling af dine persondataoplysninger her: https://www.egedalkommune.dk/kommune/om-egedal-kommune/persondata/persondata-i-center-for-by-kultur-og-borgerservice/generelt/

 

Del: